Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2015
Príkazná zmluva
106/2015/EK
30,00 € Martin Forró Slovenská akadémia vied
27. November 2015
Príkazná zmluva
107/2015/EK
30,00 € Jozef Horváth Slovenská akadémia vied
27. November 2015
Príkazná zmluva
103/2015/EK
30,00 € Miriama Vlžáková Slovenská akadémia vied
27. November 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1237/02/02-a
127-2015-ZH
Doplnená
222 978,00 € Ústav polymérov SAV Slovenská akadémia vied
27. November 2015
Príkazná zmluva
104/2015/EK
30,00 € Vlasta Záhorcová Slovenská akadémia vied
27. November 2015
Príkazná zmluva
105/2015/EK
30,00 € Marta Zifcsaková Slovenská akadémia vied
27. November 2015
Príkazná zmluva
108/2015/EK
30,00 € Adriana Urbanová Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
64/2015/EK
30,00 € Nataša Demirová Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
92/2015/EK
30,00 € Katarína Nováková Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
83/2015/EK
30,00 € Štefan Laboš Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
98/2015/EK
30,00 € Naďa Sěvska Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
100/2015/EK
30,00 € Adriana Surovcová Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
94/2015/EK
30,00 € Dominika Palenčárová Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
97/2015/EK
30,00 € Eva Racická Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
74/2015/EK
30,00 € Juraj Hrdlička Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
76/2015/EK
30,00 € Veronika Hromjáková Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
68/2015/EK
30,00 € Ľudovít Durman Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
99/2015/EK
30,00 € Kevin Slavin Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
79/2015/EK
30,00 € Milan Kukla Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
95/2015/EK
30,00 € Žaneta Petrášová Slovenská akadémia vied