Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. November 2015
Príkazná zmluva
73/2015/EK
30,00 € Diana Hložková Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
69/2015/EK
30,00 € Peter Ďuro Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
71/2015/EK
30,00 € Pavol Farkaš Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
90/2015/EK
30,00 € Michalková Katarína Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
93/2015/EK
30,00 € Karolína Nováková Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
86/2015/EK
30,00 € Tomáš Marcinko Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
72/2015/EK
30,00 € Veronika Gubiová Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
70/2015/EK
30,00 € Helena Dvořáková Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
59/2015/EK
30,00 € Mariana Behúňová Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
89/2015/EK
30,00 € Michaela Michalková Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
96/2015/EK
30,00 € Matej Pitorák Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
67/2015/EK
30,00 € Peter Duda Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
65/2015/EK
30,00 € Ing. Pavol Deutsch Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
81/2015/EK
30,00 € Tatiana Kurucová Slovenská akadémia vied
25. November 2015
Rámcová dohoda č. 02/ NA,ST/ DM /2015
02_NA_ST_DM_2015
89 000,00 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. Slovenská akadémia vied
25. November 2015
Rámcová dohoda
20151125_ites
359 500,00 € ITES Vranov, s. r. o. Slovenská akadémia vied
20. November 2015
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
20151109_UPVaSAV
0,00 € Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Slovenská akadémia vied
18. November 2015
Zmluva na základný servis výťahového zariadenia
094/15/SCH
0,00 € Schindler výťahy a eskalátory a. s . Slovenská akadémia vied
18. November 2015
ZMLUVA O DIELO
20151113_DAG
90 527,03 € DAG SLOVAKIA, a. s. Slovenská akadémia vied
13. November 2015
Odstúpenie od zmluvy č. Z201530099_Z
19-2015/1
20 680,00 € PcProfi s. r. o. Slovenská akadémia vied