Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2021
Príkazná zmluva
313/2021
100,00 € Dr Clément Hébert Slovenská akadémia vied
26. November 2021
Rámcová zmluva o dielo a Zmluva o udelení sublicencie
20211123_umms
0,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Slovenská akadémia vied
24. November 2021
MEMORANDUM o spolupráci
2011122_memorandum_mzvez_sav
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Slovenská akadémia vied
19. November 2021
Príkazná zmluva
277/2021
100,00 € prof. Dr. Frank Lipnizki Slovenská akadémia vied
19. November 2021
Príkazná zmluva
272/2021
100,00 € Prof. Mirco Natali Slovenská akadémia vied
19. November 2021
Príkazná zmluva
265/2021
100,00 € Assist. prof. Yana Gergova, PhD. Slovenská akadémia vied
19. November 2021
Príkazná zmluva
267/2021
100,00 € Manuela Tvaronavičienė Slovenská akadémia vied
19. November 2021
Príkazná zmluva
268/2021
100,00 € Rosalinda Inguanta Slovenská akadémia vied
19. November 2021
Príkazná zmluva
270/2021
100,00 € Dr. Zoltán Balázs Slovenská akadémia vied
19. November 2021
Príkazná zmluva
271/2021
100,00 € prof. Dr. hab. Inž. Stanislaw Ledakowicz Slovenská akadémia vied
19. November 2021
Príkazná zmluva
274/2021
100,00 € Dr. Vânia Vilas-Boas Slovenská akadémia vied
19. November 2021
Príkazná zmluva
273/2021
100,00 € prof. Dr. Harald Sourij Slovenská akadémia vied
19. November 2021
Príkazná zmluva
263/2021
100,00 € prof. Zbigniew Polański Slovenská akadémia vied
19. November 2021
Príkazná zmluva
266/2021
100,00 € Assoc. prof. Dr. Sc. Josip Mikulić Slovenská akadémia vied
19. November 2021
Príkazná zmluva
269/2021
100,00 € Ján Hrkút, PhD. Slovenská akadémia vied
19. November 2021
Príkazná zmluva
264/2021
100,00 € prof. Tamás Demeter Slovenská akadémia vied
18. November 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
2021116_sav_tatratender
0,00 € Tatra Tender s.r.o. Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
233/2021
100,00 € Prof. Frank Schreiber Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
231/2021
100,00 € PhD. Assoc. Prof Gheorghe ȘERBAN Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
240/2021
100,00 € Dr. Bernhard Schrenk Slovenská akadémia vied