Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2021
Príkazná zmluva
255/2021
100,00 € RNDr. Štefan Berežný PhD Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
258/2021
100,00 € RNDr. PhD. Jan Svoboda Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
261/2021
100,00 € Prof. Dr. Sc. Valentyna Hodlevska Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
229/2021
100,00 € Doc. RNDr. Pavel Surynek PhD. Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
230/2021
100,00 € Dr. Cornelia Kaden Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
234/2021
100,00 € Dr. Katarzyna Kubiak-Wójcicka Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
259/2021
100,00 € Dr. Albert Kasanda Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
248/2021
100,00 € Univ. Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
249/2021
100,00 € doc. Mgr. Jan Chromý, PhD. Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
236/2021
100,00 € Dr hab inž.P rof. ILT&SR PAS, Dariusz Hreniak Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
243/2021
100,00 € Dr. Torrenti Michel Slovenská akadémia vied
15. November 2021
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
20211115_sps
0,00 € Slovak Parcel Service s.r.o Slovenská akadémia vied
1. November 2021
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20211028-popelka
70,00 € Miroslav Popelka Slovenská akadémia vied
29. Október 2021
SASPRO 2_ zmluva o poskytnutí fin. prostr. 1111/01/03
228/2021
Doplnená
208 512,00 € Ústav svetovej literatúry SAV Slovenská akadémia vied
19. Október 2021
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_ourednicek
70,00 € Doc. Martin Ouredníček Slovenská akadémia vied
19. Október 2021
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_sedmidubsky
70,00 € David Sedmidubský Slovenská akadémia vied
14. Október 2021
ZMLUVA O DIELO
20211013_eurostukonz
Doplnená
1 422 529,52 € EURO-ŠTUKONZ a.s. Slovenská akadémia vied
5. Október 2021
Licenčná Zmluva č.19/2021-OKVD-GIS
19/2021-OKVD-GIS
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Slovenská akadémia vied
4. Október 2021
SASPRO 2_ zmluva o poskytnutí fin. prostr. 1121/01/03
2021/372/462/02-PU
178 002,00 € Centrum spoločenských a psychologických vied SAV Slovenská akadémia vied
1. Október 2021
SASPRO 2_ zmluva o poskytnutí fin. prostr. 1121/01/03
227/2021
Doplnená
178 002,00 € Centrum spoločenských a psychologických vied SAV Slovenská akadémia vied