Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2021
Príkazná zmluva
68/2021
100,00 € Prof. Young-Joon Kim Slovenská akadémia vied
24. Jún 2021
Príkazná zmluva
127/2021
100,00 € prof. Ing. Peter Tomčík, PhD. Slovenská akadémia vied
24. Jún 2021
Príkazná zmluva
144/2021
100,00 € Dr. Georgi Dragolov Slovenská akadémia vied
23. Jún 2021
Príkazná zmluva
143/2021
100,00 € Dr. Nikola Tošić Slovenská akadémia vied
23. Jún 2021
Príkazná zmluva
141/2021
100,00 € Ing. Jaromir Hrad PhD. Slovenská akadémia vied
23. Jún 2021
Príkazná zmluva
142/2021
100,00 € Dr. Serena Danti Slovenská akadémia vied
23. Jún 2021
Príkazná zmluva
146/2021
100,00 € Dr. Mike Hynes Slovenská akadémia vied
23. Jún 2021
Príkazná zmluva
145/2021
100,00 € Dr. Jon Pittman Slovenská akadémia vied
23. Jún 2021
Príkazná zmluva
140/2021
100,00 € prof. RNDr. Juraj Ševčík PhD. Slovenská akadémia vied
22. Jún 2021
Príkazná zmluva
133/2021
100,00 € Dr. Bianka Speidl Slovenská akadémia vied
22. Jún 2021
Príkazná zmluva
131/2021
100,00 € PhDr. Anna Mravcová PhD. Slovenská akadémia vied
22. Jún 2021
Príkazná zmluva
138/2021
100,00 € Dr. Ivy Helman Slovenská akadémia vied
22. Jún 2021
Príkazná zmluva
139/2021
100,00 € Dr. Volodymyr Lushchak Slovenská akadémia vied
22. Jún 2021
Príkazná zmluva
135/2021
100,00 € prof. Tobias Osborne Slovenská akadémia vied
22. Jún 2021
Príkazná zmluva
132/2021
100,00 € Prof. Dr hab. inz. Adriana Zaleska-Medynska Slovenská akadémia vied
22. Jún 2021
Príkazná zmluva
137/2021
100,00 € Prof. Yoonseong Park Slovenská akadémia vied
22. Jún 2021
Príkazná zmluva
125/2021
100,00 € Caterina Squillace, PhD. Slovenská akadémia vied
22. Jún 2021
Príkazná zmluva
126/2021
100,00 € Dr.Ottó Gecser Slovenská akadémia vied
22. Jún 2021
Príkazná zmluva
121/2021
0,00 € prof. Ernesto Medina Slovenská akadémia vied
22. Jún 2021
Príkazná zmluva
122/2021
100,00 € prof. Ing. Jiří Vala, CSc. Slovenská akadémia vied