Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2021
Príkazná zmluva
167/2021
500,00 € Marja Makarow Slovenská akadémia vied
6. Júl 2021
Príkazná zmluva
165/2021
500,00 € Monica Ferraris Slovenská akadémia vied
6. Júl 2021
Príkazná zmluva
163/2021
500,00 € Levi Yant Slovenská akadémia vied
6. Júl 2021
Príkazná zmluva.
164/2021
500,00 € Valentina Lepri Slovenská akadémia vied
6. Júl 2021
Príkazná zmluva
161/2021
500,00 € Krzysztof Pielichowski Slovenská akadémia vied
6. Júl 2021
Príkazná zmluva
160/2021
500,00 € Natalia Garner Slovenská akadémia vied
30. Jún 2021
Príkazná zmluva
157/2021
100,00 € prof. Amitava Patra Slovenská akadémia vied
30. Jún 2021
Príkazná zmluva
151/2021
100,00 € FH-Prof. Mag. Dr. Simon Tjoa Slovenská akadémia vied
30. Jún 2021
Príkazná zmluva
152/2021
100,00 € Dr. Brigitte Boulard Slovenská akadémia vied
30. Jún 2021
Príkazná zmluva
153/2021
100,00 € Dr. Capucine Dupont Slovenská akadémia vied
30. Jún 2021
Príkazná zmluva
154/2021
100,00 € Dr. Ákos Kukovecz Slovenská akadémia vied
30. Jún 2021
Príkazná zmluva
156/2021
100,00 € Assoc. Prof. Dr. Robert Zimmermann Slovenská akadémia vied
30. Jún 2021
Príkazná zmluva
147/2021
100,00 € prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. Slovenská akadémia vied
30. Jún 2021
Príkazná zmluva
158/2021
100,00 € Prof. Seiichiro Tenno Slovenská akadémia vied
30. Jún 2021
Príkazná zmluva
148/2021
100,00 € Dr. Andrew Tedder Slovenská akadémia vied
30. Jún 2021
Príkazná zmluva
159/2021
200,00 € Prof. Domenico Asprone Slovenská akadémia vied
30. Jún 2021
Príkazná zmluva
149/2021
100,00 € Mgr. Markéta Zandlová, PhD. Slovenská akadémia vied
30. Jún 2021
Príkazná zmluva
150/2021
100,00 € Dr. Artur Domurat Slovenská akadémia vied
30. Jún 2021
Príkazná zmluva
155/2021
100,00 € Ass. Prof. Julia Kargl Slovenská akadémia vied
28. Jún 2021
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_gabris
70,00 € Aurél Gábor Gábris Slovenská akadémia vied