Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2021
Príkazná zmluva
91/2021
100,00 € Dr. Dora Simunovic Slovenská akadémia vied
9. Jún 2021
Príkazná zmluva
67/2021
100,00 € Dr. Bruno Sarmento Slovenská akadémia vied
9. Jún 2021
Príkazná zmluva
76/2021
100,00 € Professor Béla Pécz Slovenská akadémia vied
9. Jún 2021
Príkazná zmluva
82/2021
100,00 € Professor Costas Charitidis Slovenská akadémia vied
9. Jún 2021
Príkazná zmluva
84/2021
100,00 € Prof. Mircea Tierean Slovenská akadémia vied
9. Jún 2021
Príkazná zmluva
81/2021
100,00 € Assoc. Prof. Dr. Armin Zebisch Slovenská akadémia vied
9. Jún 2021
Príkazná zmluva
77/2021
100,00 € doc.RNDr. Rudolf Gális PhD. Slovenská akadémia vied
9. Jún 2021
Príkazná zmluva
80/2021
100,00 € Assist. Prof. Benjamin Štular PhD Slovenská akadémia vied
9. Jún 2021
Príkazná zmluva
71/2021
100,00 € Mgr. Jakub Plášil Ph.D. Slovenská akadémia vied
9. Jún 2021
Príkazná zmluva
73/2021
100,00 € Dr. Stepan Vidnjanskyj Slovenská akadémia vied
9. Jún 2021
Príkazná zmluva
83/2021
100,00 € Dr. Mario Krenn Slovenská akadémia vied
9. Jún 2021
Príkazná zmluva
69/2021
100,00 € Prof. Simona Achilli Slovenská akadémia vied
9. Jún 2021
Príkazná zmluva
74/2021
100,00 € Mgr. Péter Szabó PhD. Slovenská akadémia vied
9. Jún 2021
Príkazná zmluva
78/2021
100,00 € Professor Zoran Markovic Slovenská akadémia vied
9. Jún 2021
Príkazná zmluva
85/2021
100,00 € prof. Ing. Miloš Drutarovský PhD. Slovenská akadémia vied
9. Jún 2021
Príkazná zmluva
79/2021
100,00 € Prof. Dr. Dagmar Kratky Slovenská akadémia vied
9. Jún 2021
Príkazná zmluva
72/2021
100,00 € Prof. Bertrand Lenoir Slovenská akadémia vied
9. Jún 2021
Príkazná zmluva
75/2021
100,00 € Professor Mirco Natali Slovenská akadémia vied
9. Jún 2021
Príkazná zmluva
70/2021
100,00 € Doc. PhDr. Michal Šmigeľ PhD. Slovenská akadémia vied
8. Jún 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku č. 3/2021
3/2021
0,00 € Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied