Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2021
Príkazná zmluva
56/2021
100,00 € prof.Mgr.Dr.Ivan Cimrák Slovenská akadémia vied
1. Jún 2021
Príkazná zmluva
61/2021
100,00 € Prof Antonio Di Bartolomeo Slovenská akadémia vied
1. Jún 2021
Príkazná zmluva
46/2021
100,00 € Dr. Jacques Carolan Slovenská akadémia vied
1. Jún 2021
Príkazná zmluva
65/2021
100,00 € prof.Antonio Ledda Slovenská akadémia vied
1. Jún 2021
Príkazná zmluva
58/2021
100,00 € Ass. Prof Jekatyerina Dunajeva PhD Slovenská akadémia vied
1. Jún 2021
Príkazná zmluva
62/2021
100,00 € Dr.Katarzyna Kaminska-Korolzcuk Slovenská akadémia vied
1. Jún 2021
Príkazná zmluva
64/2021
100,00 € prof. Gustavo Aucar Slovenská akadémia vied
1. Jún 2021
Príkazná zmluva
60/2021
100,00 € Ass. professor Ing Zhongbing Chen Dr. Slovenská akadémia vied
1. Jún 2021
Príkazná zmluva
50/2021
100,00 € prof. RNDr. Jan Paseka, CSc Slovenská akadémia vied
1. Jún 2021
Príkazná zmluva
43/2021
100,00 € Valentina Gueorguieva Slovenská akadémia vied
1. Jún 2021
Príkazná zmluva
44/2021
100,00 € Dr. Miguel Caro Slovenská akadémia vied
1. Jún 2021
Príkazná zmluva
55/2021
100,00 € prof.Ing. Dušan Oráč PhD. Slovenská akadémia vied
1. Jún 2021
Príkazná zmluva
63/2021
100,00 € Prof. Dr. Grzegorz Pozarlik Slovenská akadémia vied
1. Jún 2021
Príkazná zmluva
51/2021
200,00 € prof. Ing. Zuzana Vranayová, CSc. Slovenská akadémia vied
1. Jún 2021
Príkazná zmluva
52/2021
100,00 € Prof Aylie Han Slovenská akadémia vied
1. Jún 2021
Príkazná zmluva
54/2021
100,00 € prof. RNDr. Renáta Oriňáková DrSc. Slovenská akadémia vied
1. Jún 2021
Príkazná zmluva
59/2021
100,00 € Dr. Andrea Dodero Slovenská akadémia vied
1. Jún 2021
Príkazná zmluva
66/2021
100,00 € Dr. Jean Michel Torrenti Slovenská akadémia vied
1. Jún 2021
Príkazná zmluva
45/2021
200,00 € Dr. Katarzyna Kubiak-Wojcicka Slovenská akadémia vied
1. Jún 2021
Príkazná zmluva
47/2021
100,00 € Doc Mgr Vojtěch Janoušek PhD Slovenská akadémia vied