Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2021
Príkazná zmluva
212/2021
200,00 € Dr. Arkadiusz Modrzejewski Slovenská akadémia vied
17. August 2021
Príkazná zmluva
210/201
100,00 € Prof. Dr. Harun Uçak Slovenská akadémia vied
17. August 2021
Príkazná zmluva
207/2021
100,00 € RNDr. Petr Kopáček, CSc. Slovenská akadémia vied
17. August 2021
Príkazná zmluva
205/2021
100,00 € doc. RNDr. Yvonne Němcová, PhD. Slovenská akadémia vied
17. August 2021
Príkazná zmluva
215/2021
300,00 € Prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD. Slovenská akadémia vied
17. August 2021
Príkazná zmluva
209/2021
100,00 € Prof. Mgr. Jiří Macháček, PhD. Slovenská akadémia vied
17. August 2021
Príkazná zmluva
204/2021
200,00 € Univ. – Prof. Mag. Dr. Klaus Groschner Slovenská akadémia vied
17. August 2021
Príkazná zmluva
213/2021
200,00 € Prof. Elena Marushiakova Slovenská akadémia vied
17. August 2021
Príkazná zmluva
211/2021
200,00 € Prof. Dr. Klaus Boehnke Slovenská akadémia vied
17. August 2021
Príkazná zmluva
208/2021
100,00 € Prof. Erika Harris, PhD., BA. Slovenská akadémia vied
17. August 2021
Príkazná zmluva
206/2021
300,00 € Prof. Dr. Roland Wohlgemuth Slovenská akadémia vied
16. August 2021
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
20210816_lassak
2 800,00 € Marián Laššák Slovenská akadémia vied
13. August 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV na realizáciu projektu „Produkčné centrum inovatívnych technológií v rámci schémy vedecko-technických služieb"
20210812_PCIT-STU-SAV
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave (prijímateľ) Slovenská akadémia vied (poskytovateľ)
12. August 2021
Príkazná zmluva
196/2021
100,00 € Ing. Ognen Pop-Georgievski, PhD. Slovenská akadémia vied
12. August 2021
Príkazná zmluva
197/2021
200,00 € Prof. Arnold Hanslmeier Slovenská akadémia vied
12. August 2021
Príkazná zmluva
198/2021
100,00 € Assoz. Prof. Dr. Philip Walther Slovenská akadémia vied
12. August 2021
Príkazná zmluva
203/2021
100,00 € Prof. RNDr. Jiří Žák, PhD. Slovenská akadémia vied
12. August 2021
Príkazná zmluva
194/2021
100,00 € Róbert Kiss Szemán Slovenská akadémia vied
12. August 2021
Príkazná zmluva
195/2021
100,00 € Prof. Dr. Shahzada Ahmad Slovenská akadémia vied