Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. September 2021
ZMLUVA O NÁJME PRIESTORU - KRÁTKODOBÝ NÁJOM
20210916_primacialny
200,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Slovenská akadémia vied
2. September 2021
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUDIO DIELA A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŽITIE
20210831_gyarfas
0,00 € Mgr. Soňa Gyarfáš Lutherova, PhD. Slovenská akadémia vied
30. August 2021
Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
003
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Slovenská akadémia vied
30. August 2021
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 19.08.2005
19.08.2005
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Slovenská akadémia vied
30. August 2021
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 19.08.2005
19.08.2005
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Slovenská akadémia vied
30. August 2021
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUDIO DIELA A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŽITIE
20210824_bohac
0,00 € Mgr. Peter Bohac, PhD. Slovenská akadémia vied
30. August 2021
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 12.01.2010
12.01.2010
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Slovenská akadémia vied
30. August 2021
MANDATE CONTRACT
prikazna_berger
70,00 € Mag. D. Johannes Berger Slovenská akadémia vied
30. August 2021
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 19.08.2005
19.08.2005
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Slovenská akadémia vied
30. August 2021
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 19.08.2005
19.08.2005
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Slovenská akadémia vied
30. August 2021
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 19.08.2005
19.08.2005
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Slovenská akadémia vied
30. August 2021
Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.01.2014
01.01.2014
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Slovenská akadémia vied
30. August 2021
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 20.07.2007
20.07.2007
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Slovenská akadémia vied
23. August 2021
Príkazná zmluva
217/2021
100,00 € Paula Puškárová, Assoc. Prof., Dipl. Ing., DiS.art., PhD. Slovenská akadémia vied
23. August 2021
Príkazná zmluva
219/2021
100,00 € Doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD. Slovenská akadémia vied
23. August 2021
Príkazná zmluva
216/2021
100,00 € Michael Eisterer Slovenská akadémia vied
23. August 2021
Príkazná zmluva
218/2021
100,00 € prof. Michal Bialek Slovenská akadémia vied
20. August 2021
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUDIO DIELA A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŽITIE
20210820_kohoutova
0,00 € Mgr. Klara Kohoutová, PhD. Slovenská akadémia vied
18. August 2021
Dohoda o zániku Zmluvy o výpožičke č. 7/2018
20210811
0,00 € Ústav vied o Zemi SAV Slovenská akadémia vied
17. August 2021
Príkazná zmluva
214/2021
100,00 € doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. Slovenská akadémia vied