Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2021
Príkazná zmluva
27/2021
100,00 € Dr.Hans Kleemann Slovenská akadémia vied
17. Máj 2021
Príkazná zmluva
38/2021
300,00 € Prof. Dr. Valentyna Hodlevska Slovenská akadémia vied
17. Máj 2021
Príkazná zmluva
39/2021
100,00 € Prof Jong-Min Kim Slovenská akadémia vied
17. Máj 2021
Príkazná zmluva
24/2021
100,00 € Dr. Tanja Lube Slovenská akadémia vied
17. Máj 2021
Príkazná zmluva
25/2021
100,00 € Dr Alessandro Zavatta Slovenská akadémia vied
17. Máj 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku č. 2/2021
2/2021
0,00 € Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV Slovenská akadémia vied
17. Máj 2021
Príkazná zmluva
34/2021
100,00 € Dr. Salvatore Severino Slovenská akadémia vied
17. Máj 2021
Príkazná zmluva
42/2021
100,00 € PhDr.Dagmar Dreslerová PhD Slovenská akadémia vied
17. Máj 2021
Príkazná zmluva
28/2021
100,00 € Dr. Tetyana Yevsa Slovenská akadémia vied
17. Máj 2021
Príkazná zmluva
40/2021
100,00 € Tomasz Wicherkiewicz Slovenská akadémia vied
12. Máj 2021
Príkazná zmluva
22/2021
100,00 € Dr. Florian Bischoff Slovenská akadémia vied
11. Máj 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
141/2020-2060-2030
14 635,82 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Slovenská akadémia vied
19. Apríl 2021
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
R-3689
3 600,00 € RAVI s. r. o. Slovenská akadémia vied
16. Apríl 2021
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
20210416-bandvpro
5 760,00 € B&V Pro s.r.o. Slovenská akadémia vied
31. Marec 2021
Prikazna zmluva
212021
150,00 € Lucia Štasselová, Ing. Arch. Slovenská akadémia vied
29. Marec 2021
ZMLUVA O DIELO
20210324_SlovakiaOnline
0,00 € Slovakia Online, s.r.o. Slovenská akadémia vied
24. Marec 2021
Servisná zmluva č. TZ/21/0214
TZ/21/0214
2 189,99 € Siemens s. r. o. Slovenská akadémia vied
24. Marec 2021
Servisná zmluva č. Z026/2021
Z026/2021
7 020,00 € BTK-bývanie, teplo, klimatizácia, s. r. o. Slovenská akadémia vied
18. Marec 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku č. 1/2021
1/2021
0,00 € Biomedicínske centrum SAV Slovenská akadémia vied
17. Marec 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a parkovacieho miesta č. 2/2021
2/2021
0,00 € Matematický ústav SAV Slovenská akadémia vied