Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2021
Prikazna zmluva
142021
150,00 € prof. Philip Hoggan Slovenská akadémia vied
13. Január 2021
Prikazna zmluva
152021
Doplnená
150,00 € Yvonne Němcová Slovenská akadémia vied
13. Január 2021
Prikazna zmluva
102021
150,00 € Dr. Arkadiusz Modrzejewski Slovenská akadémia vied
13. Január 2021
Prikazna zmluva
122021
150,00 € Mikolaj Gralak Slovenská akadémia vied
8. Január 2021
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
20201208_podstupka
0,00 € Ing . Martin Podstupka Slovenská akadémia vied
6. Január 2021
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
20210105_habarta
0,00 € Ing. Peter Habarta Slovenská akadémia vied
5. Január 2021
Príkazná zmluva
8/2021
150,00 € prof. Mgr. Radomír Halaš Slovenská akadémia vied
5. Január 2021
ZMLUVA O VYTVORENI AUDIO DIELA A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŽITIE
20201215_lutherova
0,00 € Soňa Gyárfáš Lutherová Slovenská akadémia vied
5. Január 2021
Príkazná zmluva
4/2021
150,00 € Dr. Viera Rozinajová Slovenská akadémia vied
5. Január 2021
Príkazná zmluva
3/2021
150,00 € Dr. Csaba Balászi Slovenská akadémia vied
5. Január 2021
Príkazná zmluva
6/2021
150,00 € Ing. Silvia Stasselová Slovenská akadémia vied
5. Január 2021
Príkazná zmluva
1/2021
150,00 € Ing. Zdeňka Sedláková, CSc. Slovenská akadémia vied
5. Január 2021
Príkazná zmluva
2/2021
150,00 € RNDr. Martin Šujan Slovenská akadémia vied
5. Január 2021
Príkazná zmluva
7/2021
150,00 € Ing. Martin Jančo Slovenská akadémia vied
5. Január 2021
Príkazná zmluva
5/2021
Doplnená
150,00 € prof. Erika Harris Slovenská akadémia vied