Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Marec 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a parkovacieho miesta č. 1/2021
1/2021
0,00 € Geografický ústav SAV Slovenská akadémia vied
11. Marec 2021
Rámcová dohoda na dodanie tovaru č. ZM1/2021-2
ZM1/2021-2
Doplnená
0,00 € Ing. Vilibald Bukva distribúter Slovenská akadémia vied
11. Marec 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a Licenčnej zmluvy
20210225_habarta
0,00 € Ing. Peter Habarta Slovenská akadémia vied
10. Marec 2021
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20210309_lein
200,00 € Richard Lein Slovenská akadémia vied
25. Február 2021
Dodatok k Licenčnej zmluve zo dňa 19.03.2008
20210223_salamonart
0,00 € SalamonArt s. r. o. Slovenská akadémia vied
15. Február 2021
ZMLUVA O DIELO
20210215_sevcikova
0,00 € PhDr. Jana Ševčíková Slovenská akadémia vied
3. Február 2021
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení_PLV, PMV_KE
Z21-381-BA, SAV BA, KE
5 904,00 € TKD Výťahy s. r. o. Slovenská akadémia vied
29. Január 2021
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20210124_brankatschk
140,00 € Katja Brankatschk Slovenská akadémia vied
29. Január 2021
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20210129_dohnalova
70,00 € doc. Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D. Slovenská akadémia vied
29. Január 2021
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20210129_kaleta
70,00 € Petr Kaleta Slovenská akadémia vied
28. Január 2021
Prikazna zmluva
202021
150,00 € Dr. Roland Wohlgemuth Slovenská akadémia vied
28. Január 2021
Prikazna zmluva
192021
150,00 € RNDr. Marcel Šúri, PhD. Slovenská akadémia vied
24. Január 2021
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 1/2021
1/2021
0,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
22. Január 2021
Prikazna zmluva
172021
150,00 € prof. Siniša Maleševič Slovenská akadémia vied
22. Január 2021
Prikazna zmluva
182021
150,00 € Prof. Dr. Olga Garaschuk Slovenská akadémia vied
13. Január 2021
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_eckert
200,00 € Prof. Dr. Jurgen Eckert Slovenská akadémia vied
13. Január 2021
Prikazna zmluva
112021
150,00 € Marek Hrubec Slovenská akadémia vied
13. Január 2021
Servisná zmluva - systém Doktogranty
9-2021
0,00 € Azara s r.o. Slovenská akadémia vied
13. Január 2021
Prikazna zmluva
162021
150,00 € prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FEng. Slovenská akadémia vied
13. Január 2021
Prikazna zmluva
132021
150,00 € Dr. Klaus Boehnke Slovenská akadémia vied