Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva "Cestné smerové stĺpiky"
BBRSC/02198/2024
462 720,00 € HATRICK, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb svisiacich s nadobúdaním a produkciou reportáží v rámci publikovania v internetovej televízií BYSTRICA SiTy
BBRSC/02594/2024
4 776,00 € Media City s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. Apríl 2024
Rámcová dohoda "Služby súvisiace s údržbou ciest"
BBRSC/01152/2024
0,00 € KomPaS, s.r.o., r.s.p. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
BBRSC/01151/2024
0,00 € HARIKOE s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. Apríl 2024
Rámcová dohoda "Služby súvisiace s údržbou ciest"
BBRSC/01051/2024
0,00 € POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
BBRSC/01153/2024
0,00 € KomPaS, s.r.o., r.s.p. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. Apríl 2024
Rámcová dohoda "pneumatiky pre nákladné motorové vozidlá, mechanizmy a prívesy"
BBRSC/02304/2024
121 805,90 € PNEU DT s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. Apríl 2024
Mandátna zmluva
BBRSC/02229/2024
0,00 € JUDr. Lucia Fabriciusová, advokátka Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. Apríl 2024
Rámcová dohoda "Služby súvisiace s údržbou ciest"
BBRSC/01149/2024
0,00 € HARIKOE s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
BBRSC/02230/2024
0,00 € Sociálny podnik mesta Nová Baňa, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
BBRSC/01045/2024
0,00 € POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
27. Marec 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
BBRSC/02199/2024
0,00 € Stredná priemyselná škola dopravná Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
27. Marec 2024
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb
BBRSC/02200/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
19. Marec 2024
Rámcová dohoda "Služby súvisiace s údržbou ciest"
BBRSC/01144/2024
0,00 € Stavebný sociálny podnik s.r.o. - r.s.p. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
19. Marec 2024
Rámcová dohoda "Služby súvisiace s údržbou ciest"
BBRSC/01136/2024
0,00 € Agro - drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
19. Marec 2024
Memorandum o spolupráci
BBRSC/011137/2024
0,00 € Agro - drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
19. Marec 2024
Rámcová dohoda "Služby súvisiace s údržbou ciest"
BBRSC/01142/2024
0,00 € Utekáč s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
19. Marec 2024
Rámcová dohoda "Služby súvisiace s údržbou ciest"
BBRSC/01138/2024
0,00 € Mestský sociálny podnik s.r.o., Jelšava, r.s.p. - registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
19. Marec 2024
Memorandum o spolupráci
BBRSC/01146/2024
0,00 € Stavebný sociálny podnik s.r.o. - r.s.p. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
19. Marec 2024
Memorandum o spolupráci
BBRSC/01143/2024
0,00 € Utekáč s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.