Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní komplexných služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov č. IS00721VA
353/2023
0,00 € ISIT Slovakia s.ro. Mesto Nová Baňa
12. December 2023
Kúpna zmluva
351/2023
100,00 € Ing. Peter Zalai Mesto Nová Baňa
7. December 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 202328
350/2023
50,00 € Centrum voľného času Mesto Nová Baňa
7. December 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
202328
50,00 € Centrum voľného času Mesto Nová Baňa Denné centrum seniorov - Lipa
6. December 2023
Kúpna zmluva
349/2023
70,00 € Zuzana Ďuricová Mesto Nová Baňa
5. December 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve uzatvorená na základe § 289 a následne Obchodného zákonníka
348/2023
2 706,00 € Sekvoja Development, s.r.o. Mesto Nová Baňa
5. December 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
347/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Mesto Nová Baňa
4. December 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 17/2023
346/2023
100,00 € OZ Štálanská slamienka Mesto Nová Baňa
4. December 2023
D o h o d a o s k o n č e n í zmluvy o napojení na kanalizáciu mesta Nová Baňa na Tajchu č. 37/2016/Tajch zo dňa 21.06.2016
345/2023
0,00 € ŠIBAL, s.r.o. Mesto Nová Baňa
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
344/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Mesto Nová Baňa
30. November 2023
Darovacia zmluva č. 08/2023/Šu
343/2023
2 314,00 € Novobanský banícky spolok, o.z. Mesto Nová Baňa
28. November 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2/2021/Nová Baňa
341/2023
0,00 € OPATRÍME VÁS n.o. Mesto Nová Baňa
28. November 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 1/2021/Nová Baňa
342/2023
0,00 € OPATRÍME VÁS n.o. Mesto Nová Baňa
24. November 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. VP/23/00179/010
340/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nová Baňa
24. November 2023
Zmluva o pripojení malého zdroja-zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja do distribučnej sústavy č. 202309-Z10kW-0580
339/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Mesto Nová Baňa
24. November 2023
Dohoda o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam uzavretá podľa § 151 a nasl. Občians.zákonníka In-rem
338/2023
24,00 € Viliam Müller, Helena Müllerová, Michal Fajčík, Blažena Fajčíková Mesto Nová Baňa
22. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2023
337/2023
53,64 € Mesto Žarnovica Mesto Nová Baňa
21. November 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo 1248177033 ( na diaľku )
336/2023
Doplnená
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Nová Baňa
21. November 2023
DOHODA č. 23/27/010/71
335/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Mesto Nová Baňa
20. November 2023
ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY Číslo zmluvy: 202310-TZ-0233
334/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Mesto Nová Baňa