Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2024
K ú p n a z m l u v a 30/p/2023
7/2024
980,00 € Erika Mesiariková, rod. Mesiariková Mesto Nová Baňa
8. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb e-mailového serveru
5/2024
922,00 € Apptc.me s.r.o. Mesto Nová Baňa
4. Január 2024
Zmluva o súčinnosti č. 2/2024
2/2024
0,00 € Pavol Bóna Mesto Nová Baňa
4. Január 2024
Zmluva o súčinnosti č. 3/2024
3/2024
0,00 € Ladislav Orgonáš Mesto Nová Baňa
4. Január 2024
Zmluva o súčinnosti č. 4/2024
4/2024
0,00 € Pavel Kravčenko Mesto Nová Baňa
4. Január 2024
Zmluva o súčinnosti č. 1/2024
1/2024
0,00 € Adam Libárik Mesto Nová Baňa
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
363/2023
Doplnená
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Mesto Nová Baňa
27. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 32/2023
356/2023
150,00 € Barbora Poliačiková, rod. Mažgútová Mesto Nová Baňa
27. December 2023
Zmluva č. 1/2024/Nová Baňa
361/2023
Doplnená
0,00 € OPATRÍME VÁS n.o. Mesto Nová Baňa
27. December 2023
Rámcová kúpna zmluva
359/2023
0,00 € LUNYS, s.r.o. Mesto Nová Baňa
27. December 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 46/9/2023
357/2023
1,00 € DARTS CLUB Nová Baňa o.z. Mesto Nová Baňa
27. December 2023
Rámcová zmluva č.226434
358/2023
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. Mesto Nová Baňa
27. December 2023
Poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu č. 1/2023/183
360/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Nová Baňa
20. December 2023
Havarijné poistenie motorových vozidiel - AUTO komplet, Poistka číslo 6 631 411 006
355/2023
277 200,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group Mesto Nová Baňa
19. December 2023
Komisionárska zmluva č. 3/2023
352/2023
0,00 € Peter Kopernický Mesto Nová Baňa
19. December 2023
D o d a t o k č. 12 k Nájomnej zmluve č. 3/2018 zo dňa 31.12.2018
354/2023
180 000,00 € Mestské lesy Nová Baňa, s.r.o. Mesto Nová Baňa
19. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní komplexných služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov č. IS00721VA
353/2023
0,00 € ISIT Slovakia s.ro. Mesto Nová Baňa
12. December 2023
Kúpna zmluva
351/2023
100,00 € Ing. Peter Zalai Mesto Nová Baňa
7. December 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 202328
350/2023
50,00 € Centrum voľného času Mesto Nová Baňa
7. December 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
202328
50,00 € Centrum voľného času Mesto Nová Baňa Denné centrum seniorov - Lipa