Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
K ú p n a z m l u v a 18/p/2023
201/2023
298,34 € Daša Zigová, Ing. Peter Holý, Marcel Cibuľa, Silvia Cibuľová, Ing. Ľubica Krajčovičová, Ing. Jozef Koperdák, Alena Koperdáková, Anton Adamec, Bernardína Adamcová, Ing. Milan Bartoš, Zuzana Bartošová Mesto Nová Baňa
5. Jún 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA č.4/2023
203/2023
105,00 € Jarmila Džanajová, rod. Džanajová Mesto Nová Baňa
5. Jún 2023
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 1/2023
200/2023
140,00 € Mgr. Erika Jauschová Mesto Nová Baňa
5. Jún 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R11 2023
202/2023
60,00 € : Mgr. Katarína Pacalajová Mesto Nová Baňa
2. Jún 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 7/2023
199/2023
219,00 € Peter Lenč a Ing. Darina Lenčová Mesto Nová Baňa
2. Jún 2023
Mandátna zmluva
198/2023
635,00 € ANSVO s. r. o. Mesto Nová Baňa
2. Jún 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 5/2023
197/2023
20,00 € Milada Rybárová, rod. Moťovská Mesto Nová Baňa
1. Jún 2023
Z M L U V A č. 21/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
196/2023
600,00 € Lucia Ivínová – Jazdecká škola BERI, s.r.o. Mesto Nová Baňa
31. Máj 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 6/2023
194/2023
0,00 € Divadelný súbor MÚZa Mesto Nová Baňa
31. Máj 2023
Z M L U V A č. 1/2023–PR/Šu o poskytnutí dotácie z participatívneho rozpočtu mesta Nová Baňa
192/2023
2 500,00 € Mládežnícky parlament mesta Nová Baňa OZ pri CVĆ – CENTRÁČIK zastrešuje svojou právnou subjektivitou činnosť MP Mesto Nová Baňa
31. Máj 2023
Dodatok č. 1 k NÁJOMNEJ ZMLUVE č. 14/1/2015 zo dňa 05.11.2015
191/2023
0,00 € Tichánková Helena s.r.o Mesto Nová Baňa
31. Máj 2023
D o h o d a o s k o n č e n í n á j m u podľa Nájomnej zmluvy č. 4/2017
189/2023
0,00 € Matúš Debnár Mesto Nová Baňa
31. Máj 2023
Z M L U V A O D I E L O č. 01/2023/Sp
193/2023
24 131,89 € ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Mesto Nová Baňa
31. Máj 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 3/2023
195/2023
105,00 € PaedDr. Slavomíra Gáborová Mesto Nová Baňa
31. Máj 2023
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
187/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Nová Baňa
31. Máj 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 6/2023
188/2023
75,00 € Mgr. Ján Jánošov, rod. Jánošov Mesto Nová Baňa
31. Máj 2023
D o h o d a o s k o n č e n í n á j m u podľa Nájomnej zmluvy č. 6/2017
190/2023
0,00 € Milan Debnár Mesto Nová Baňa
30. Máj 2023
Z M L U V A č. 1/2023 - SOC
185/2023
500,00 € Základná organizácia slovenského zväzu zdravotne postihnutých Mesto Nová Baňa
30. Máj 2023
Nájomná zmluva
182/2023
1 500,00 € Ernst &Young, s. r. o. Mesto Nová Baňa
30. Máj 2023
Zmluva č. 1164/2023/0D D DO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
181/2023
69 600,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Mesto Nová Baňa