Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva o grantovom účte
XII/2023/3
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Správa mestskej zelene v Košiciach
4. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme dopravného prostriedku zo dňa 27.1.2021, ev. č. X/2021/11
XII/2023/1
0,00 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Správa mestskej zelene v Košiciach
24. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii diela a poskytovaní služieb
XI/2023/13
4 627,20 € BIOMETRIC spol. s r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
24. November 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
XI/2023/14
0,00 € BIOMETRIC spol. s r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
13. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci - Živé mesto
XI/2023/5
150,00 € RNDr. Peter Krišovský Správa mestskej zelene v Košiciach
13. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci - Živé mesto
XI/2023/6
50,00 € RNDr. Monika Balogová, PhD. Správa mestskej zelene v Košiciach
13. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci – Živé mesto
XI/2023/4
50,00 € Ing. Marta Hrešová Správa mestskej zelene v Košiciach
31. Október 2023
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb – Biznis Uni 50
X/2023/11
0,00 € Slovak Telekom a.s. Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Október 2023
Zmluva o dielo – Oprava dopadovej plochy detského ihriska v Mestskom parku
X/2023/8
45 386,14 € mmcité sk s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Október 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 117/2013
X/2023/10
0,00 € Mestská časť Košice – Nad jazerom Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Október 2023
Zmluva o dielo – Modernizácia Kompostárne mesta Košice
X/2023/2
34 800,00 € Beeli s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
12. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202310978_Z
11 250,00 € ARBOEKO s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
12. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202310965_Z
8 772,00 € PLANT SERVICE s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
2. Október 2023
Jednostranny zápočet vzájomných pohľadávok
IX/2023/9
0,00 € EUROBAU s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
29. September 2023
Zmluva o dielo – „Dodávka a výsadba cibuľovín do trávnikov“
IX/2023/8
39 478,80 € Slovensko kvitne s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
4. August 2023
Zmluva č. 113/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom – Výstavba DI pre hendikepované deti na ul. Ladožská
VIII/2023/3
55 000,00 € Mestská časť Košice – Nad jazerom Správa mestskej zelene v Košiciach
1. August 2023
Kúpna zmluva – MERAKI nová licencia
VIII/2023/1
3 871,20 € Slovak Telekom a.s. Správa mestskej zelene v Košiciach
17. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z20236864_Z
56 400,00 € OCTAGO, a.s. Správa mestskej zelene v Košiciach
3. Júl 2023
Rámcová zmluva – dosky, stolárske výrobky, rezivo
VII/2023/1
36 000,00 € STOLÁRSTVO BERDIS s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
26. Jún 2023
Zmluva č. 104/2023 o poskytnutá dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom – Revitalizácia DI- výmena HP na ul. Stálicová
VI/2023/11
5 000,00 € Mestská časť Košice – Nad jazerom Správa mestskej zelene v Košiciach