Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
Zmluva o úprave vzťahov pri prenechaní verejnej zelene do dočasného užívania – Rožňavská 14, Košice
X/2022/3
1 200,00 € SPRÁVA DOMOV Košice s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 276/K/22
276/K/22
383,16 € Daniela Lučanová Správa mestskej zelene v Košiciach
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 275/K/22
275/K/22
153,26 € Ing. František Kubičko Správa mestskej zelene v Košiciach
3. Október 2022
Zmluva o dielo – Rekonštrukcia existujúcej strechy objektu Krematória
X/2022/1
Doplnená
2 167 652,63 € UNIRES - Bau s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
30. September 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy č. IV/2014/7 – pripojenie a užívanie dvoch žíl nenasvieteného optického vlákna
IX/2022/12
0,00 € ANTIK Telekom s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 270/K/22
270/K/22
383,16 € Mária Leyseková Správa mestskej zelene v Košiciach
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 268/K/22
268/K/22
0,00 € Lenka Brix Správa mestskej zelene v Košiciach
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 269/K/22
269/K/22
383,16 € Ivan Varga Správa mestskej zelene v Košiciach
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 274/K/22
274/K/22
0,00 € Ing. Juraj Berák Správa mestskej zelene v Košiciach
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 272/K/22
272/K/22
383,16 € Zuzana Kováčová Správa mestskej zelene v Košiciach
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 273/K/22
273/K/22
0,00 € Vladimír Lichvár Správa mestskej zelene v Košiciach
27. September 2022
Rámcová zmluva (2022002218) o úprave vzťahov pri prenechaní ciest a zelene do dočasného zvláštneho užívania
IX/2022/11
0,00 € Mesto Košice, TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Správa mestskej zelene v Košiciach
27. September 2022
Zmluva o dielo – Dodávka a výsadba cibuľovín do trávnikov
IX/2022/10
39 997,32 € Slovensko kvitne s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 267/K/22
267/K/22
237,00 € Viktor Fedák Správa mestskej zelene v Košiciach
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 262/K/22
262/K/22
237,00 € Ing. Tomáš Baláž Správa mestskej zelene v Košiciach
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 266/K/22
266/K/22
383,16 € Eva Štiblická Správa mestskej zelene v Košiciach
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 264/K/22
264/K/22
0,00 € Ján Marenčík Správa mestskej zelene v Košiciach
26. September 2022
Kúpna zmluva – motorové vozidlo Dacia Duster, KE 208 JJ
IX/2022/9
4 337,60 € Mestské lesy Košice, a.s. Správa mestskej zelene v Košiciach
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 265/K/22
265/K/22
0,00 € Mária Miklášová Správa mestskej zelene v Košiciach
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 263/K/22
263/K/22
153,26 € Mária Mátyásová Správa mestskej zelene v Košiciach