Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 254/K/22
254/K/22
0,00 € Ing. Anna Polanecká Správa mestskej zelene v Košiciach
12. September 2022
Zmluva o dielo – Technická infraštruktúra – kanalizácia, elektro NN, plyn
IX/2022/5
78 897,82 € EUROBAU s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
8. September 2022
Zmluva č. 01/DV/2022 o duálnom vzdelávaní (študijný odbor agromechanizátor, opravár)
IX/2022/3
0,00 € Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Správa mestskej zelene v Košiciach
8. September 2022
Zmluva č. 02/DV/2022 o duálnom vzdelávaní (študijný odbor záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba)
IX/2022/4
0,00 € Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Správa mestskej zelene v Košiciach
7. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 14/1116/0002 – pripojenie k sieti INTERNET, poskytovanie verejnej telefónnej služby, zriadenie služby TANGO digitálna televízia
IX/2022/2
0,00 € ANTIK Telekom s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
31. August 2022
Kúpna zmluva
Z20229113_Z
127 800,00 € HYCA s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
26. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 250/K/22
250/K/22
153,26 € Marián Džuňo Správa mestskej zelene v Košiciach
24. August 2022
Dodatok č. 008 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 01.01.2013)
VIII/2022/9
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Správa mestskej zelene v Košiciach
24. August 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní servisnej služby na plynové zariadenia
VIII/2022/10
0,00 € MIDAM spol. s r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
23. August 2022
Dodatok č. 10 (2022001880) k zmluve č. 2021001008 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
VIII/2022/7
0,00 € Mesto Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
22. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 247/K/22
247/K/22
0,00 € Ľubomír Hríb Správa mestskej zelene v Košiciach
22. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 248/K/22
248/K/22
94,80 € Elena Jurková Správa mestskej zelene v Košiciach
22. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 242/K/22
242/K/22
94,80 € Ing. Radovan Hužvík Správa mestskej zelene v Košiciach
22. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 249/K/22
249/K/22
153,26 € Elena Jurková Správa mestskej zelene v Košiciach
22. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 245/K/22
245/K/22
153,26 € Viktória Floriančič Správa mestskej zelene v Košiciach
22. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 246/K/22
246/K/22
383,16 € Ing. Milena Miklušová Správa mestskej zelene v Košiciach
16. August 2022
Kúpna zmluva
Z20228421_Z
14 351,76 € JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 244/K/22
244/K/22
0,00 € Ľubomír Ujjobágy Správa mestskej zelene v Košiciach
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 235/K/22
235/K/22
0,00 € Ondrej Širilla Správa mestskej zelene v Košiciach
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 239/K/22
239/K/22
0,00 € Mária Maniková Správa mestskej zelene v Košiciach