Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Rámcová zmluva - kosenie
V/2023/38
Doplnená
0,00 € Vojtech Oláh – STAV-KOV Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2023
Rámcová zmluva - kosenie
V/2023/37
0,00 € ProGarden s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2023
Rámcová zmluva - kosenie
V/2023/39
Doplnená
0,00 € Vojtech Oláh – STAV-KOV Správa mestskej zelene v Košiciach
23. Máj 2023
Rámcová zmluva – Orez, výrub stromov, montáž a údržba dynamických väzieb stromolezeckou technikou
V/2023/21
23 998,80 € Ing. Vladimír Šmelko Správa mestskej zelene v Košiciach
17. Máj 2023
Darovacia zmluva
V/2023/17
1 500,00 € Make Košice Digital o.z. Správa mestskej zelene v Košiciach
15. Máj 2023
Darovacia zmluva
V/2023/15
0,00 € Blue Lemons Nadácia Správa mestskej zelene v Košiciach
10. Máj 2023
Darovacia zmluva
V/2023/6
0,00 € Útulňa kníh, o.z. Správa mestskej zelene v Košiciach
10. Máj 2023
Dohoda č. E2/8/2023 o zabezpečení a vykonaní súvislej umeleckej praxe
V/2023/5
0,00 € Škola umeleckého priemyslu Správa mestskej zelene v Košiciach
4. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o kontrolnej činnosti č. 13/0057/UMTPV/ŽP
V/2023/4
0,00 € EL spol. s r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Apríl 2023
Rámcová dohoda – osobné ochranné pracovné prostriedky
IV/2023/31
50 400,00 € WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou Správa mestskej zelene v Košiciach
24. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 76/K/23
76/K/23
123,50 € Správa mestskej zelene v Košiciach Správa mestskej zelene v Košiciach
24. Apríl 2023
Dohoda o používaní kvalifikovaného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a systému EMCS pri správe spotrebných daní
IV/2023/19
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Správa mestskej zelene v Košiciach
19. Apríl 2023
Darovacia zmluva
IV/2023/12
3 118,00 € Dutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
19. Apríl 2023
Darovacia zmluva
IV/2023/11
1 882,00 € Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
11. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 64/K/23
64/K/23
0,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach Správa mestskej zelene v Košiciach
4. Apríl 2023
Dodatok č. 8 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 117/2013
IV/2023/5
0,00 € Mestská časť Košice – Nad jazerom Správa mestskej zelene v Košiciach
4. Apríl 2023
Zmluva o dielo – Oprava tieniaceho systému v skleníkoch
IV/2023/4
47 502,00 € HTT s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
4. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 01/010/2020 – individuálne cenové a dodacie podmienky platné z aktuálneho cenníka
IV/2023/6
0,00 € AGRO CS Slovakia a.s. Správa mestskej zelene v Košiciach
4. Apríl 2023
Memorandum o spolupráci
IV/2023/3
0,00 € PROGARDEN SERVICES O.Z. Správa mestskej zelene v Košiciach
6. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20231093_Z
19 922,40 € PLANT SERVICE s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach