Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 281/K/22
281/K/22
0,00 € Júlia Plavušcsáková Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 282/K/22
282/K/22
0,00 € Martina Lacková Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 285/K/22
285/K/22
0,00 € Mgr. Dagmar Babejová Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 278/K/22
278/K/22
94,80 € Zuzana Tatarková Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 279/K/22
279/K/22
0,00 € Ing. Jarmila Kubišová Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 286/K/22
286/K/22
0,00 € Ing. Karol Belovič Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Október 2022
Nájomná zmluva – časť p.č. 4073/8 a časť p.č. 4073/118 v k.ú. Jazero
X/2022/4
1,00 € Mestská časť Košice - Nad jazerom Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 280/K/22
280/K/22
0,00 € Viera Petrová Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 284/K/22
284/K/22
15,34 € Ing. Jana Vácziová Správa mestskej zelene v Košiciach
7. Október 2022
Zmluva o úprave vzťahov pri prenechaní verejnej zelene do dočasného užívania – Rožňavská 14, Košice
X/2022/3
1 200,00 € SPRÁVA DOMOV Košice s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 276/K/22
276/K/22
383,16 € Daniela Lučanová Správa mestskej zelene v Košiciach
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 275/K/22
275/K/22
153,26 € Ing. František Kubičko Správa mestskej zelene v Košiciach
3. Október 2022
Zmluva o dielo – Rekonštrukcia existujúcej strechy objektu Krematória
X/2022/1
Doplnená
2 167 652,63 € UNIRES - Bau s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
30. September 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy č. IV/2014/7 – pripojenie a užívanie dvoch žíl nenasvieteného optického vlákna
IX/2022/12
0,00 € ANTIK Telekom s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 270/K/22
270/K/22
383,16 € Mária Leyseková Správa mestskej zelene v Košiciach
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 268/K/22
268/K/22
0,00 € Lenka Brix Správa mestskej zelene v Košiciach
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 269/K/22
269/K/22
383,16 € Ivan Varga Správa mestskej zelene v Košiciach
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 274/K/22
274/K/22
0,00 € Ing. Juraj Berák Správa mestskej zelene v Košiciach
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 272/K/22
272/K/22
383,16 € Zuzana Kováčová Správa mestskej zelene v Košiciach
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 273/K/22
273/K/22
0,00 € Vladimír Lichvár Správa mestskej zelene v Košiciach