Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 295/K/22
295/K/22
383,16 € Jarmila Lukšová Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 299/K/22
299/K/22
153,26 € JUDr. Eva Kucharíková Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 300/K/22
300/K/22
0,00 € Ing. Jarmila Trnková Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 301/K/22
301/K/22
0,00 € Miroslava Kostovčíková Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 294/K/22
294/K/22
383,16 € Ing. Marek Dreisig Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 298/K/22
298/K/22
153,26 € Ludmila Ristvejová Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 297/K/22
297/K/22
230,15 € Zdeněk Čunta Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Október 2022
Zmluva (2022002393) o zabezpečení prevádzky a údržby klziska (ľadovej plochy) v areáli Mestského parku v Košiciach
X/2022/9
0,00 € Mesto Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 293/K/22
293/K/22
237,00 € Margaréta Korolová Správa mestskej zelene v Košiciach
20. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme dopravného prostriedku zo dňa 27.10.2021, ev. č. X/2021/11
X/2021/11
0,00 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Správa mestskej zelene v Košiciach
20. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 287/K/22
287/K/22
153,26 € Martin Dvoráček Správa mestskej zelene v Košiciach
20. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 288/K/22
288/K/22
0,00 € Karel Zrelák Správa mestskej zelene v Košiciach
20. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 291/K/22
291/K/22
383,16 € Ján Džuňo Správa mestskej zelene v Košiciach
20. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 290/K/22
290/K/22
0,00 € Ľuboslava Kalafutová Správa mestskej zelene v Košiciach
20. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 292/K/22
292/K/22
383,16 € Mária Bujňáková Správa mestskej zelene v Košiciach
20. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 289/K/22
289/K/22
237,00 € Ing. Jolana Milá Správa mestskej zelene v Košiciach
18. Október 2022
Servisná zmluva č. 2022-10-10/001 – kamerový systém
X/2022/7
1 654,68 € GALARMTECH s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
17. Október 2022
Kúpna zmluva – 3D akustický stromový tomograf
X/2022/6
28 140,00 € PROarbor s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 283/K/22
283/K/22
237,00 € Miroslav Mlynárik Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 277/K/22
277/K/22
230,10 € Július Bittner Správa mestskej zelene v Košiciach