Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 270/K/22
270/K/22
383,16 € Mária Leyseková Správa mestskej zelene v Košiciach
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 268/K/22
268/K/22
0,00 € Lenka Brix Správa mestskej zelene v Košiciach
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 269/K/22
269/K/22
383,16 € Ivan Varga Správa mestskej zelene v Košiciach
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 274/K/22
274/K/22
0,00 € Ing. Juraj Berák Správa mestskej zelene v Košiciach
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 272/K/22
272/K/22
383,16 € Zuzana Kováčová Správa mestskej zelene v Košiciach
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 273/K/22
273/K/22
0,00 € Vladimír Lichvár Správa mestskej zelene v Košiciach
27. September 2022
Rámcová zmluva (2022002218) o úprave vzťahov pri prenechaní ciest a zelene do dočasného zvláštneho užívania
IX/2022/11
0,00 € Mesto Košice, TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Správa mestskej zelene v Košiciach
27. September 2022
Zmluva o dielo – Dodávka a výsadba cibuľovín do trávnikov
IX/2022/10
39 997,32 € Slovensko kvitne s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 267/K/22
267/K/22
237,00 € Viktor Fedák Správa mestskej zelene v Košiciach
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 262/K/22
262/K/22
237,00 € Ing. Tomáš Baláž Správa mestskej zelene v Košiciach
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 266/K/22
266/K/22
383,16 € Eva Štiblická Správa mestskej zelene v Košiciach
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 264/K/22
264/K/22
0,00 € Ján Marenčík Správa mestskej zelene v Košiciach
26. September 2022
Kúpna zmluva – motorové vozidlo Dacia Duster, KE 208 JJ
IX/2022/9
4 337,60 € Mestské lesy Košice, a.s. Správa mestskej zelene v Košiciach
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 265/K/22
265/K/22
0,00 € Mária Miklášová Správa mestskej zelene v Košiciach
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 263/K/22
263/K/22
153,26 € Mária Mátyásová Správa mestskej zelene v Košiciach
21. September 2022
Zmluva o poskytnutí pracoviska pre odbornú prax žiakov
IX/2022/8
0,00 € Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Správa mestskej zelene v Košiciach
20. September 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu Tr. SNP 9, 11, 13, 15, Košice
IX/2022/7
250,00 € SVB Kukučín Správa mestskej zelene v Košiciach
20. September 2022
Zmluva o poskytnutí pracoviska pre odbornú prax
IX/2022/6
0,00 € Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Správa mestskej zelene v Košiciach
19. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 258/K/22
258/K/22
94,80 € Katarína Nagová Správa mestskej zelene v Košiciach
19. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 255/K/22
255/K/22
0,00 € Zuzana Vagačová Správa mestskej zelene v Košiciach