Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 292/K/22
292/K/22
383,16 € Mária Bujňáková Správa mestskej zelene v Košiciach
20. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 289/K/22
289/K/22
237,00 € Ing. Jolana Milá Správa mestskej zelene v Košiciach
18. Október 2022
Servisná zmluva č. 2022-10-10/001 – kamerový systém
X/2022/7
1 654,68 € GALARMTECH s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
17. Október 2022
Kúpna zmluva – 3D akustický stromový tomograf
X/2022/6
28 140,00 € PROarbor s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 283/K/22
283/K/22
237,00 € Miroslav Mlynárik Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 277/K/22
277/K/22
230,10 € Július Bittner Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 281/K/22
281/K/22
0,00 € Júlia Plavušcsáková Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 282/K/22
282/K/22
0,00 € Martina Lacková Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 285/K/22
285/K/22
0,00 € Mgr. Dagmar Babejová Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 278/K/22
278/K/22
94,80 € Zuzana Tatarková Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 279/K/22
279/K/22
0,00 € Ing. Jarmila Kubišová Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 286/K/22
286/K/22
0,00 € Ing. Karol Belovič Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Október 2022
Nájomná zmluva – časť p.č. 4073/8 a časť p.č. 4073/118 v k.ú. Jazero
X/2022/4
1,00 € Mestská časť Košice - Nad jazerom Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 280/K/22
280/K/22
0,00 € Viera Petrová Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 284/K/22
284/K/22
15,34 € Ing. Jana Vácziová Správa mestskej zelene v Košiciach
7. Október 2022
Zmluva o úprave vzťahov pri prenechaní verejnej zelene do dočasného užívania – Rožňavská 14, Košice
X/2022/3
1 200,00 € SPRÁVA DOMOV Košice s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 276/K/22
276/K/22
383,16 € Daniela Lučanová Správa mestskej zelene v Košiciach
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 275/K/22
275/K/22
153,26 € Ing. František Kubičko Správa mestskej zelene v Košiciach
3. Október 2022
Zmluva o dielo – Rekonštrukcia existujúcej strechy objektu Krematória
X/2022/1
1 637 098,45 € UNIRES - Bau s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
30. September 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy č. IV/2014/7 – pripojenie a užívanie dvoch žíl nenasvieteného optického vlákna
IX/2022/12
0,00 € ANTIK Telekom s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach