Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 234/K/22
234/K/22
153,26 € Božena Goreová Správa mestskej zelene v Košiciach
12. August 2022
Dodatok č. 9 (2022001879) k zmluve č. 2021001008 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
VIII/2022/6
0,00 € Mesto Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 240/K/22
240/K/22
0,00 € Peter Kyška Správa mestskej zelene v Košiciach
12. August 2022
Dodatok č. 8 (2022001879) k zmluve č. 2021001008 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
VIII/2022/5
0,00 € Mesto Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 241/K/22
241/K/22
0,00 € Peter Kyška Správa mestskej zelene v Košiciach
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 236/K/22
236/K/22
76,63 € Zuzana Faltínová Správa mestskej zelene v Košiciach
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 237/K/22
237/K/22
47,50 € Anna Haringová Správa mestskej zelene v Košiciach
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 238/K/22
238/K/22
0,00 € Eva Kuchárová Správa mestskej zelene v Košiciach
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 243/K/22
243/K/22
153,26 € Peter Kyška Správa mestskej zelene v Košiciach
9. August 2022
Rámcová kúpna zmluva - technické plyny
VIII/2022/4
0,00 € Messer Tatragas spol. s r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
9. August 2022
Zmluva o nájme – oceľové fľaše na technické plyny
VIII/2022/3
0,00 € Messer Tatragas spol. s r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
3. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 229/K/22
229/K/22
0,00 € Iveta Juričáková Správa mestskej zelene v Košiciach
3. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 233/K/22
233/K/22
383,16 € Roman Dancák Správa mestskej zelene v Košiciach
3. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 232/K/22
232/K/22
0,00 € Mária Guttová Správa mestskej zelene v Košiciach
3. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 231/K/22
231/K/22
153,26 € Ing. Ľudmila Chmelová Správa mestskej zelene v Košiciach
3. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 230/K/22
230/K/22
0,00 € Ing. Ľudmila Chmelová Správa mestskej zelene v Košiciach
2. August 2022
Zmluva o dielo č. 202223XVIDH – XVI. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídlisko Dargovských hrdinov v Košiciach
VIII/2022/1
196 750,27 € GEOTECHNIK PLUS s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
2. August 2022
Zmluva o dielo - Sadové úpravy pre projekt Revitalizácia oddychovej zóny SSPmK Košice
VIII/2022/2
18 329,95 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Júl 2022
226/K/22
226/K/22
76,63 € Darina Hanzerová Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 224/K/22
224/K/22
0,00 € Ing. Dana Fedoriková Správa mestskej zelene v Košiciach