Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2022
Zmluva o poskytnutí pracoviska pre odbornú prax
IX/2022/6
0,00 € Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Správa mestskej zelene v Košiciach
19. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 258/K/22
258/K/22
94,80 € Katarína Nagová Správa mestskej zelene v Košiciach
19. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 255/K/22
255/K/22
0,00 € Zuzana Vagačová Správa mestskej zelene v Košiciach
19. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 259/K/22
259/K/22
383,15 € Ing. Marek Dreisig Správa mestskej zelene v Košiciach
19. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 261/K/22
261/K/22
153,26 € Alžbeta Hofmeisterová Správa mestskej zelene v Košiciach
19. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 260/K/22
260/K/22
306,80 € Ivan Polakovič Správa mestskej zelene v Košiciach
19. September 2022
256/K/22
256/K/22
0,00 € Peter Marton Správa mestskej zelene v Košiciach
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 253/K/22
253/K/22
0,00 € Alexander Modránsky Správa mestskej zelene v Košiciach
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 252/K/22
252/K/22
0,00 € Ing. Marie Kováčová Správa mestskej zelene v Košiciach
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 254/K/22
254/K/22
0,00 € Ing. Anna Polanecká Správa mestskej zelene v Košiciach
12. September 2022
Zmluva o dielo – Technická infraštruktúra – kanalizácia, elektro NN, plyn
IX/2022/5
78 897,82 € EUROBAU s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
8. September 2022
Zmluva č. 01/DV/2022 o duálnom vzdelávaní (študijný odbor agromechanizátor, opravár)
IX/2022/3
0,00 € Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Správa mestskej zelene v Košiciach
8. September 2022
Zmluva č. 02/DV/2022 o duálnom vzdelávaní (študijný odbor záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba)
IX/2022/4
0,00 € Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Správa mestskej zelene v Košiciach
7. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 14/1116/0002 – pripojenie k sieti INTERNET, poskytovanie verejnej telefónnej služby, zriadenie služby TANGO digitálna televízia
IX/2022/2
0,00 € ANTIK Telekom s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
31. August 2022
Kúpna zmluva
Z20229113_Z
127 800,00 € HYCA s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
26. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 250/K/22
250/K/22
153,26 € Marián Džuňo Správa mestskej zelene v Košiciach
24. August 2022
Dodatok č. 008 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 01.01.2013)
VIII/2022/9
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Správa mestskej zelene v Košiciach
24. August 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní servisnej služby na plynové zariadenia
VIII/2022/10
0,00 € MIDAM spol. s r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
23. August 2022
Dodatok č. 10 (2022001880) k zmluve č. 2021001008 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
VIII/2022/7
0,00 € Mesto Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
22. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 247/K/22
247/K/22
0,00 € Ľubomír Hríb Správa mestskej zelene v Košiciach