Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí grantu č. NM22_179 – projekt Pomôž svojmu mestu
VI/2022/20
460,00 € Nadácia Pontis Správa mestskej zelene v Košiciach
24. Jún 2022
Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie – Pasportizácia Verejného cintorína, urnového hája, kolumbária a prírodného cintorína pri Krematóriu, vrátane info – KIOSK-u
VI/2022/19
68 044,80 € T-MAPY s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
23. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 199/K/22
199/K/22
0,00 € Maja Lehotkaiová Správa mestskej zelene v Košiciach
23. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 196/K/22
196/K/22
153,26 € Dagmar Solvarová Správa mestskej zelene v Košiciach
23. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 197/K/22
197/K/22
76,70 € JUDr. Alexander Bashkov Správa mestskej zelene v Košiciach
23. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 198/K/22
198/K/22
153,26 € MVDr. Rastislav Glaba Správa mestskej zelene v Košiciach
23. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 200/K/22
200/K/22
237,00 € Ing. Adriána Havajová Správa mestskej zelene v Košiciach
22. Jún 2022
Zmluva o prenájme rastlinného materiálu
VI/2022/17
649,11 € Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Správa mestskej zelene v Košiciach
22. Jún 2022
Dodatok č. 7 (2022001312) k zmluve o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
VI/2022/18
0,00 € Mesto Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
22. Jún 2022
Dodatok č. 3 (2022001537) k zmluve č. 201000316 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 01.04.2022
VI/2022/16
0,00 € Mesto Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
22. Jún 2022
Dodatok č. 1 (2022001538) k Zmluve č. 2019002106 o zverení majetku mesta do správy a o úprave podmienok prevádzkovania pohrebísk – Verejný cintorín a Krematórium v Košiciach
VI/2022/15
0,00 € Mesto Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
21. Jún 2022
Nájomná zmluva – časť parcely č. 2052/11, k. ú. Stredné mesto
VI/2022/14
664,00 € BISTRO PARK KE s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
21. Jún 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
VI/2022/13
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Správa mestskej zelene v Košiciach
16. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 192/K/22
192/K/22
153,26 € Valéria Tomaščíková Správa mestskej zelene v Košiciach
16. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 193/K/22
193/K/22
0,00 € Miroslav Borodáč Správa mestskej zelene v Košiciach
16. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 194/K/22
194/K/22
0,00 € Zlata Hajduová Správa mestskej zelene v Košiciach
16. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 195/K/22
195/K/22
0,00 € Peter Kiss Správa mestskej zelene v Košiciach
14. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu - Trieda SNP 84, KE
VI/2022/11
250,00 € Stavebné bytové družstvo II, Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
14. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu - Idanská 13, KE
VI/2022/10
250,00 € Stavebné bytové družstvo II, Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
9. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu - Ružova 48 v Košiciach
VI/2022/9
250,00 € Stavebné bytové družstvo II, Košice Správa mestskej zelene v Košiciach