Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Rámcová zmluva - kosenie
V/2023/42
0,00 € ProGarden s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2023
Rámcová zmluva – kosenie
V/2023/31
Doplnená
0,00 € Vojtech Oláh – STAV-KOV Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2023
Rámcová zmluva - kosenie
V/2023/32
0,00 € Vojtech Oláh – STAV-KOV Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2023
Rámcová zmluva - kosenie
V/2023/36
0,00 € ProGarden s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2023
Rámcová zmluva - kosenie
V/2023/43
0,00 € ProGarden s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2023
Rámcová zmluva - kosenie
V/2023/30
0,00 € ProGarden s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2023
Rámcová zmluva - kosenie
V/2023/35
0,00 € ProGarden s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2023
Rámcová zmluva - kosenie
V/2023/34
0,00 € Ján Hriczišon Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2023
Rámcová zmluva - kosenie
V/2023/40
0,00 € Ján Hriczišon Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2023
Rámcová zmluva - kosenie
V/2023/29
0,00 € ProGarden s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2023
Rámcová zmluva - kosenie
V/2023/38
Doplnená
0,00 € Vojtech Oláh – STAV-KOV Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2023
Rámcová zmluva - kosenie
V/2023/37
0,00 € ProGarden s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2023
Rámcová zmluva - kosenie
V/2023/39
Doplnená
0,00 € Vojtech Oláh – STAV-KOV Správa mestskej zelene v Košiciach
23. Máj 2023
Rámcová zmluva – Orez, výrub stromov, montáž a údržba dynamických väzieb stromolezeckou technikou
V/2023/21
23 998,80 € Ing. Vladimír Šmelko Správa mestskej zelene v Košiciach
17. Máj 2023
Darovacia zmluva
V/2023/17
1 500,00 € Make Košice Digital o.z. Správa mestskej zelene v Košiciach
15. Máj 2023
Darovacia zmluva
V/2023/15
0,00 € Blue Lemons Nadácia Správa mestskej zelene v Košiciach
10. Máj 2023
Darovacia zmluva
V/2023/6
0,00 € Útulňa kníh, o.z. Správa mestskej zelene v Košiciach
10. Máj 2023
Dohoda č. E2/8/2023 o zabezpečení a vykonaní súvislej umeleckej praxe
V/2023/5
0,00 € Škola umeleckého priemyslu Správa mestskej zelene v Košiciach
4. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o kontrolnej činnosti č. 13/0057/UMTPV/ŽP
V/2023/4
0,00 € EL spol. s r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Apríl 2023
Rámcová dohoda – osobné ochranné pracovné prostriedky
IV/2023/31
50 400,00 € WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou Správa mestskej zelene v Košiciach