Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2022
Rámcová zmluva (2022002218) o úprave vzťahov pri prenechaní ciest a zelene do dočasného zvláštneho užívania
IX/2022/11
0,00 € Mesto Košice, TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Správa mestskej zelene v Košiciach
27. September 2022
Zmluva o dielo – Dodávka a výsadba cibuľovín do trávnikov
IX/2022/10
39 997,32 € Slovensko kvitne s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 267/K/22
267/K/22
237,00 € Viktor Fedák Správa mestskej zelene v Košiciach
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 262/K/22
262/K/22
237,00 € Ing. Tomáš Baláž Správa mestskej zelene v Košiciach
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 266/K/22
266/K/22
383,16 € Eva Štiblická Správa mestskej zelene v Košiciach
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 264/K/22
264/K/22
0,00 € Ján Marenčík Správa mestskej zelene v Košiciach
26. September 2022
Kúpna zmluva – motorové vozidlo Dacia Duster, KE 208 JJ
IX/2022/9
4 337,60 € Mestské lesy Košice, a.s. Správa mestskej zelene v Košiciach
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 265/K/22
265/K/22
0,00 € Mária Miklášová Správa mestskej zelene v Košiciach
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 263/K/22
263/K/22
153,26 € Mária Mátyásová Správa mestskej zelene v Košiciach
21. September 2022
Zmluva o poskytnutí pracoviska pre odbornú prax žiakov
IX/2022/8
0,00 € Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Správa mestskej zelene v Košiciach
20. September 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu Tr. SNP 9, 11, 13, 15, Košice
IX/2022/7
250,00 € SVB Kukučín Správa mestskej zelene v Košiciach
20. September 2022
Zmluva o poskytnutí pracoviska pre odbornú prax
IX/2022/6
0,00 € Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Správa mestskej zelene v Košiciach
19. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 258/K/22
258/K/22
94,80 € Katarína Nagová Správa mestskej zelene v Košiciach
19. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 255/K/22
255/K/22
0,00 € Zuzana Vagačová Správa mestskej zelene v Košiciach
19. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 259/K/22
259/K/22
383,15 € Ing. Marek Dreisig Správa mestskej zelene v Košiciach
19. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 261/K/22
261/K/22
153,26 € Alžbeta Hofmeisterová Správa mestskej zelene v Košiciach
19. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 260/K/22
260/K/22
306,80 € Ivan Polakovič Správa mestskej zelene v Košiciach
19. September 2022
256/K/22
256/K/22
0,00 € Peter Marton Správa mestskej zelene v Košiciach
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 253/K/22
253/K/22
0,00 € Alexander Modránsky Správa mestskej zelene v Košiciach
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 252/K/22
252/K/22
0,00 € Ing. Marie Kováčová Správa mestskej zelene v Košiciach