Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20201210001D08
129 909,16 € Obec Brusnica Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva
H20230323001
0,00 € SKY EVENTS, s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Dodatok č. N20221124001D01 k Zmluve o spolupráci č. N20221124001– Obec Mokrá Lúka
4/2023
0,00 € Obec Mokrá Lúka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20221124001D01
4 286,12 € Obec Mokrá Lúka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
17. Marec 2023
Dodatok č. 2 k dohode o použití cestného motorového vozidla
H20190114002D02
0,00 € Mgr. Aneta Mackovčáková Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
17. Marec 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
H20230317002
0,00 € HOTEL 11 s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
17. Marec 2023
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
H20230317001
0,00 € Povega s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210622001D05
13 313,36 € Obec Krišľovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210224001D03
18 644,48 € Obec Ilija Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
9. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20191122002D09
159 037,56 € Obec Malé Kršteňany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
9. Marec 2023
Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
H20180914001D02
0,00 € BED Prešov, s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
8. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200428001D07
32 318,40 € Obec Kurimany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
8. Marec 2023
Dodatok č. 6 - opatrovateľská služba
DODATOK č. N20220627001D06
63 394,60 € Obec Ľubovec Implementačná agentúra MPSVaR SR
8. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200428001D06
0,00 € Obec Kurimany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. Marec 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
H20230224001
0,00 € Q100, s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. Marec 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
H20230303001
0,00 € PAXTRAVEL, s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. Marec 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
H20230222002
0,00 € KLAR plus s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
1. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210331001D05
51 674,56 € Obec Číž Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
1. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200831001D07
110 675,24 € Obec Svätá Mária Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
1. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200827001D06
70 770,16 € Obec Pavlovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky