Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Jún
2022
Poistná zmluva č. 9102020337 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
H20220627003
0,00 € Groupama poisťovňa a.s. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30.
Jún
2022
Poistná zmluva č. 9102020345 pre havarijné poistenie motorových vozidiel
H20220627002
0,00 € Groupama poisťovňa a.s. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci
N20220627001
12 563,36 € Obec Ľubovec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
27.
Jún
2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210204001D03
36 780,08 € Obec Horné Turovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
27.
Jún
2022
DODATOK č.1 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. H20180731002
H20180731002D01
0,00 € PALAS – BB, spol. s r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23.
Jún
2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210204002D05
60 165,68 € Obec Vyšné Repaše Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23.
Jún
2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210310001D04
18 015,04 € Obec Opatovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23.
Jún
2022
Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby
Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS – 2.3
0,00 € Spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22.
Jún
2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla, okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom podľa § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
H20220609001
0,00 € Mgr. Andrej Klimant Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22.
Jún
2022
Dodatok k zmluve o spolupráci č. N20200205004
N20200205004D06
0,00 € Obec Hubice Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Jún
2022
Rámcová Dohoda na poskytovanie služieb
H20220617001
10 721,00 € MERTEL s.r.o., Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Dodatok č. 01 k Zmluve o spolupráci
N20200123007D01
0,00 € Obec Veľká nad Ipľom Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci
N20220617001
25 126,72 € Obec Kuková Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2022
Dodatok č. 01 k Zmluve o spolupráci
N20200129017D01
3 720,31 € Obec Plešivec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
17.
Jún
2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200117001D07
14 655,60 € Obec Kostolná-Záriečie Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14.
Jún
2022
Dodatok č. 02 k Zmluve o spolupráci
N20200129004D02
2 369,45 € Obec Gemerský Jablonec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14.
Jún
2022
Dodatok č. 01 k Zmluve o spolupráci
N20200205007D01
5 072,38 € Obec Lomnička Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14.
Jún
2022
Dodatok č. 01 k Zmluve o spolupráci
N20200204002D01
5 004,82 € Mesto Poltár Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10.
Jún
2022
DODATOK č. N20200108018D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200108018D03
0,00 € Obec Kendice Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci
N20220610001
12 563,36 € Obec Nižné Ružbachy Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »