Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Dohoda o použití cestného MV
H20230925001
0,00 € Mgr. Michaela Bodnárová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. September 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
H20230822003
0,00 € Orange Slovensko a.s. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. September 2023
Zmluva o spolupráci
N20230922001
0,00 € Mesto Sobrance Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
27. September 2023
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve 2023
3
0,00 € ZO SLOVES pri IA MPSVR SR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21. September 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla do dočasného užívania
Černá
0,00 € Frederika Černá Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21. September 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla do dočasného užívania
Becová
0,00 € Mgr. Dana Becová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20. September 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20201125001D05
48 593,44 € Obec Uzovské Pekľany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19. September 2023
Zmluva o spolupráci
N20230914001
0,00 € Materská škola - Óvoda, Komárovská 58, Bratislava Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
12. September 2023
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
H20230912001
0,00 € GERMEK PROPERTIES s. r. o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
8. September 2023
Zmluva o spolupráci
N20230830003
0,00 € Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
8. September 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
H20230908001
0,00 € Slovanet, a.s. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
8. September 2023
Zmluva o spolupráci
N20230830004
0,00 € Centrum sociálnych služieb Vita vitalis Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
6. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla, okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, uzatvorená podľa § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
H20230904001
0,00 € Mgr. Matej Barla Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
6. September 2023
Zmluva o spolupráci
N20230830001
0,00 € Základná škola, Vrútocká 58, Bratislava Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
6. September 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci č. N20230522007
N20230731001
0,00 € Mesto Krásno nad Kysucou Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
6. September 2023
Zmluva o spolupráci
N20230830005
0,00 € Základná škola, Tbiliská 4, Bratislava Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
6. September 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200401003D08
92 213,52 € Obec Košarovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. September 2023
Zmluva o spolupráci
N20230830002
0,00 € Mestská časť Košice - Sídlisko KVP Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. September 2023
zmluva o spolupráci
N20200116002D13
0,00 € Obec Miklušovce IP MPSVR SR
5. September 2023
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
H20230905001
0,00 € GASETT, spol. s r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky