Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200923001D05
68 859,04 € Obec Igram Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
1. December 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20201119001D06
42 271,20 € Obec Veľké Kršteňany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. November 2022
Dodatok k zmluve o spolupráci č. N20200127032
N20200127032D01
0,00 € Obec Ruská Nová Ves Implementačná agentúra MPSVaR SR
30. November 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20220610001D02
18 015,04 € Obec Nižné Ružbachy Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2022
"D O H O D A o použití cestného motorového vozidla"
H20221124004
0,00 € Ondrej Gliganič Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
25. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202212842_Z
9 000,00 € HOPIN, s. r. o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
25. November 2022
Dohoda o zverení referentského vozidla do dočasného užívania
H20221124002
0,00 € Jana Szabóová, Mgr. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
25. November 2022
Zmluva o výpožičke
H20221124003
0,00 € ORIWIN, s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
25. November 2022
Zmluva o spolupráci
N20221124001
8 572,24 € Obec Mokrá Lúka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
25. November 2022
DOHODA o zverení referentského vozidla do dočasného užívania
H20221124001
0,00 € Mgr. Eva Bilka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23. November 2022
Dohoda o zverení referentského vozidla do dočasného užívania
H20221122002
0,00 € Peter Tóth Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23. November 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210331001D04
68 819,04 € Obec Číž Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23. November 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210730001D03
77 470,16 € Obec Ondavské Matiašovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23. November 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20220610001D01
6 281,68 € Obec Nižné Ružbachy Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23. November 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200304001D06
33 480,08 € Obec Bystrá Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20221122001
0,00 € Žofia Tökölyiová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22. November 2022
Dohoda o zverení referentského vozidla do dočasného užívania
H2022111601
0,00 € Mgr. Karin Ferencková Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
16. November 2022
ZM_606_2022
606/2022
0,00 € Mesto Partizánske Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20221111001
0,00 € Mgr. Katarína Kotradyová, PhD. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
11. November 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. N20200311001 - zmena v čl. 14 ods. 14.2, čl. 13 ods. 13.6
1213/2022
0,00 € Mesto Martin Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR