Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Máj
2021
Darovacia zmluva č. 5/2021
Darovacia zmluva č. 5/2021
0,00 € Pro Dubnica o. z. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
24.
Máj
2021
Darovacia zmluva č. 4/2021
Darovacia zmluva č. 4/2021
270,00 € Pro Dubnica o. z. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
24.
Máj
2021
Zmluva č.3/2021 o poskytnutí nepeňažného daru
Zmluva č.3/2021 o poskytnutí nepeňažného daru
0,00 € Slovenské elektrárne a. s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
22.
Marec
2021
Zmluva č.2/2021 o zabezpečení úloh v oblasti evidenčných činností zdravotného dohľadu
Zmluva č.2/2021 o zabezpečení úloh v oblasti evidenčných činností zdravotného dohľadu
105,00 € FIBEZ s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
10.
Marec
2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -balík služieb 1/2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -balík služieb 1/2021
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
2.
December
2020
Zmluva č.7/2020 o poskytnutí grantu 195/20_KH
Zmluva č.7/2020 o poskytnutí grantu 195/20_KH
4 500,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Centrum pre deti a rodiny Trenčín
28.
September
2020
Dohoda č.20/13/054/226 o zab.podmienok vykon. aktiv.činn. formou dobrovoľníckej služby a o posk.prísp. na akt.činnosť formou dobrovoľ.služby právn.osobe
Dohoda č.20/13/054/226 o zab.podmienok vykon. aktiv.činn. formou dobrovoľníckej služby a o posk.prísp. na akt.činnosť formou dobrovoľ.služby právn.osobe
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín Centrum pre deti a rodiny Trenčín
24.
September
2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
20/13/054/226
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Centrum pre deti a rodiny Trenčín
22.
September
2020
Dohoda č.6/2020 o pristúpení k RZ o združenej dodávke elektriny
Dohoda č.6/2020 o pristúpení k RZ o združ dodávke elektriny
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
22.
September
2020
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.5/2020
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny k Dohode č.5/2020 združ.dodávke elektriny
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
7.
Júl
2020
Zmluva č.3/2020 o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
OSNM Spr. 302/2020
0,00 € Okresný súd Nové Mesto nad Váhom Centrum pre deti a rodiny Trenčín
7.
Júl
2020
Zmluva č.4/2020 o zabezpečení úloh v oblasti OOÚ
Zmluva č.4/2020 o zabezpečení úloh v oblasti OOÚ
540,00 € FIBEZ s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
6.
Júl
2020
Zmluva č.3/2020 o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
Zmluva č.3/2020
0,00 € Okresný súd Nové Mesto nad Váhom Centrum pre deti a rodiny Trenčín
6.
Júl
2020
Rámcová zmluva o spolupráci
Zmluva č.2/2020
0,00 € Nadácia pre deti Slovenska Centrum pre deti a rodiny Trenčín
30.
Január
2020
Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti evidenčných činnosti zdravotného dohľadu
Zmluva č.1/2020
180,00 € FIBEZ s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
3.
Október
2019
Zmluva č.18/2019 o prevode správy majetku štátu
Zmluva č.18/2019 o prevode správy majetku štátu
0,00 € Slovenská republika Inšpektorát práce Centrum pre deti a rodiny Trenčín
1.
Október
2019
Dohoda č.17/2019 o pristúpení k RZ o združenej dodávke elektriny
Dohoda č.17/2019 o pristúpení k RZ o združ dodávke elektriny
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
25.
September
2019
Zmluva č.16/2019 o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a OPP
Zmluva č.16/2019
2 280,00 € FIBEZ s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
29.
Júl
2019
Dohoda o pristúpení k RD č.8669/2019_M_OIKTč.z.26698/2019 o elektronických stravných lístkoch
15/20219
0,00 € GGFS s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
17.
Júl
2019
Zmluva o dielo č.14/2019
Zmluva o dielo č.14/2019
0,00 € Kalorim s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »