Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 12/2023
12/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
10. August 2023
Zmluva o vykonávaní servisných prác a odbornej skúške VZ - GPRS čís.2023/0004
11/2023
0,00 € SPIN TN s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
3. August 2023
Zmluva č. 10/2023 o poskytovaní verejne dostupných služieb
10/2023
0,00 € Orange Slovensko a. s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
12. Júl 2023
Zmluva č. 9/2023 o poskytovaní verejne dostupných služieb
9/2023
0,00 € Orange Slovensko a. s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
12. Júl 2023
Ukončenie platnosti Zmluvy o pripojení č.7/2023 zo dňa 04.07.2023
8/2023
0,00 € Orange Slovensko a. s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
4. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb 7/2023
7/2023
0,00 € Orange Slovensko a. s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
19. Jún 2023
Dohoda č. 6/2023 o urovnaní
Dohoda č. 6/2023 o urovnaní
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
15. Máj 2023
Kúpna zmluva č.5/2023
Kúpna zmluva č. 5/2023
0,00 € DOBROTA Trenčín s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
28. Apríl 2023
Dohoda č. 3/2023 o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe xerografického papiera pre rezort MPSVR SR
3/2023
0,00 € XEPAP s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
28. Apríl 2023
Zmluva č. 4/2023 o výpožičke hnuteľného majetku štátu výpočtová technika počítačové zostavy
4/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Centrum pre deti a rodiny Trenčín
26. Apríl 2023
Dohoda č. 2/2023 o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu
2/2023
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
26. Apríl 2023
Zmluva č.1/2023 o združenej dodávke zemného plynu
1 2023
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
2. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 13/2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny 13/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb 11 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb 11 2022
0,00 € Orange Slovensko a. s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
20. December 2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.12/2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.12/2022
0,00 € Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.12/2022 Centrum pre deti a rodiny Trenčín
24. Október 2022
Zmluva 10 2022 o poskytovaní verejne dostupných služieb
10 2022
0,00 € Orange Slovensko a. s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
30. September 2022
Zmluva č.8/2022 o zabezpečení úloh v oblasti BOZP,OPP a EVC
Zmluva č.8/2022 o zabezpečení úloh v oblasti BOZP,OPP a EVC
0,00 € FIBEZ s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
30. September 2022
Zmluva č.9/2022 o zabezpečení úloh v oblasti OOÚ
Zmluva č.9/2022 o zabezpečení úloh v oblasti OOÚ
0,00 € FIBEZ s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
19. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -balík služieb 7/2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -balík služieb 7/2022
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
25. Júl 2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 6/2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 6/2022
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Centrum pre deti a rodiny Trenčín