Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o uvoľnení odborného lekára uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
346/UNB/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Máj 2024
Dodatok č. 23 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4004NFAL000117
14052024/2
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Máj 2024
Dodatok č. 24 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4004NFAL000117
14052024/3
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Máj 2024
Dodatok č. 34 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NSP1000118
14052024/5
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Máj 2024
Dodatok č. 22 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4004NFAL000117
14052024/1
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Máj 2024
Dodatok č. 33 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NSP1000118
14052024/6
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Máj 2024
Dodatok č. 32 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NSP1000118
14052024/4
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
12. Máj 2024
Zmluva o uvoľnení odborného lekára
12052024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243029_Z
41 865,60 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243247_Z
846,85 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 24042024/4
Nájomná zmluva č. 24042024/4
0,00 € Brucková Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 24042024
Nájomná zmluva č. 24042024
0,00 € Murcin Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 24042024/1
Nájomná zmluva č. 24042024/1
0,00 € Kilimajerová Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 24042024/3
Nájomná zmluva č. 24042024/3
0,00 € Deči Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. 2023-0196639
Zmluva o výpožičke č. 2023-0196639
0,00 € MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 23042024
Nájomná zmluva č. 23042024
0,00 € Poliak Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 21032024/1
21032024/1
73 284,00 € Medicton SK s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Apríl 2024
Rámcová dohoda
Z20242994_Z
2 158,80 € JAMEL FASHION s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20243044_Z
6 936,18 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 12/2024 zabezpečenia odvozu odpadu
19042024/1
9 792,00 € Brantner Nové Zámky s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky