Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
November
2021
Zmluva o spolupráci č. UNMS/04310/2021-111-015113/2021
188/2021
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Environmentálny fond
5.
November
2021
ZMLUVA uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
N/A
19 800,00 € ČSOB Advisory, s.r.o. Environmentálny fond
5.
November
2021
Zmluva o zachovávaní mlčanlivostia výmenedôverných informácií uzatvorená podľa § 269 ods. 2, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnýzákonník, v znení neskorších predpisov
N/A
0,00 € ČSOB Advisory, s.r.o. Environmentálny fond
29.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202119246_Z
585,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
21.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118800_Z
340,00 € Trend Hygiena, s.r.o. Environmentálny fond
20.
September
2021
Zmluva na dodávku tovaru a služieb k produktu Microsoft 365 Business Standard
bez čísla z 20.9.2021
15 958,80 € exe, a.s. Environmentálny fond
20.
August
2021
Rámcová dohoda
Z202114423_Z
3 339,99 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Environmentálny fond
15.
Júl
2021
Rámcová dohoda
Z202114419_Z
80 943,30 € Up Déjeuner, s. r. o. Environmentálny fond
9.
Jún
2021
Zmluva č.OP1-02/2021 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu ochrany prírody na rok 2021
ŠOP SR-Z/P-6/2021
150 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
4.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní služieb dátového centra štátu č. SITB-OSK-2021/001862-001
SITB_ZM_SITB-OSK-2021-001862-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Environmentálny fond
10.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20218741_Z
444,00 € Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier Environmentálny fond
16.
Marec
2021
Kúpna zmluva
Z20214567_Z
310,00 € Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier Environmentálny fond
18.
December
2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1261/16/30
1261/16/30
Doplnená
0,00 € Mestský úrad Detva Environmentálny fond
14.
December
2020
Zmluva č.147565 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-23/2020
100 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
14.
December
2020
Zmluva č.147524 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-22/2020
40 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
27.
November
2020
Z m l u v a o p o s k y t n u t í s l u ž i e b „Informačný systém na podávanie a spracovanie žiadostí o poskytnutie podpory z EF”
Z m l u v a o p o s k y t n u t í s l u ž i e b „Informačný systém na podávanie a spracovanie žiadostí o poskytnutie podpory z EF”
Doplnená
22 656,00 € Ellman s.r.o. Environmentálny fond
26.
November
2020
Zmluva č. 147181 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
SAŽP ORP/2020/166
Doplnená
55 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálny fond
9.
November
2020
Kúpna zmluva
Z202028512_Z
454,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
18.
September
2020
Zmluva č.147218 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-17/2020
55 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
9.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202021523_Z
316,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »