Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Brestovec_01
28/2024
961,20 € T-MAPY, s.r.o. Obec Brestovec
18. Jún 2024
Nájomná zmluva
27/2024
60,00 € Samuel Hôždala Obec Brestovec
18. Jún 2024
Zmluva č. 1045/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
21/2024
4 998,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Brestovec
6. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 7/2024
26/2024
300,00 € Mesto Myjava Obec Brestovec
6. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
24/2024
100,00 € PD Poriadie Obec Brestovec
6. Jún 2024
Nájomná zmluva
25/2024
29,83 € Ekotrend agro, spol.s.r.o. Obec Brestovec
31. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2024
23/2024
336,00 € Mesto Myjava Obec Brestovec
20. Máj 2024
Dodatok č. 6 k zmluve zo dňa 29.5.2009 o poskytovaní audítorských služieb
22/2024
1 000,00 € RVC Senica Obec Brestovec
13. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2024
21/2024
300,00 € ZO SZCH Obec Brestovec
13. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2024
20/2024
1 000,00 € ZO SZZ Brestovec Obec Brestovec
30. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
19/2024
0,00 € Peter Kotus Obec Brestovec
22. Apríl 2024
Dodatok č. 8 k poistnej zmluve č. 4419006387
16/2024
83,85 € Komunálna poisťovňa, s.s. Obec Brestovec
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. ZoD 33/2024/08431
18/2024
193 759,39 € COLAS Slovakia, a.s. Obec Brestovec
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2024
16/2024
5 000,00 € TJ Jednota Brestovec Obec Brestovec
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2024
17/2024
500,00 € Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Myjava Obec Brestovec
9. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena a o spoločnom užívaní veci
15/2024
0,00 € Pavol Bruško Obec Brestovec
4. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
14/2024
100,00 € PD Poriadie Obec Brestovec
28. Marec 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodaní služieb č. 3/2024
13/2024
0,00 € Peter Topolčany Obec Brestovec
28. Marec 2024
Dodatok č. 2024/1 k Zmluve o udelení licencie 239
12/2024
274,00 € Foresta SK, a.s. Obec Brestovec
22. Marec 2024
Zmluva č. 324 0376 o poskytnutí dotácie - DPO SR
11/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Brestovec