Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Dodatok č. 6 k zmluve zo dňa 29.5.2009 o poskytovaní audítorských služieb
22/2024
1 000,00 € RVC Senica Obec Brestovec
13. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2024
21/2024
300,00 € ZO SZCH Obec Brestovec
13. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2024
20/2024
1 000,00 € ZO SZZ Brestovec Obec Brestovec
30. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
19/2024
0,00 € Peter Kotus Obec Brestovec
22. Apríl 2024
Dodatok č. 8 k poistnej zmluve č. 4419006387
16/2024
83,85 € Komunálna poisťovňa, s.s. Obec Brestovec
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. ZoD 33/2024/08431
18/2024
193 759,39 € COLAS Slovakia, a.s. Obec Brestovec
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2024
16/2024
5 000,00 € TJ Jednota Brestovec Obec Brestovec
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2024
17/2024
500,00 € Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Myjava Obec Brestovec
9. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena a o spoločnom užívaní veci
15/2024
0,00 € Pavol Bruško Obec Brestovec
4. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
14/2024
100,00 € PD Poriadie Obec Brestovec
28. Marec 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodaní služieb č. 3/2024
13/2024
0,00 € Peter Topolčany Obec Brestovec
28. Marec 2024
Dodatok č. 2024/1 k Zmluve o udelení licencie 239
12/2024
274,00 € Foresta SK, a.s. Obec Brestovec
22. Marec 2024
Zmluva č. 324 0376 o poskytnutí dotácie - DPO SR
11/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Brestovec
20. Marec 2024
Zmluva č. 324 0269 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
15/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Brestovec
18. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
10/2024
95,00 € GET PROFI s.r.o. Obec Brestovec
15. Marec 2024
Dodatok k zmluve
8/2024
4,00 € Spoločná obecná úradovňa Obec Brestovec
7. Marec 2024
Poistná zmluva číslo 5903309648
12/2024
28,16 € UNIQA poisťovňa, a.s. Obec Brestovec
5. Marec 2024
Zmluva o vykonaní porezu drevenej hmoty
11/2024
0,00 € AGRODOR s.r.o. Obec Brestovec
7. Február 2024
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU pre koncového odberateľa okrem domácnosti č.23122843
6/2024
0,00 € ELGAS, s.r.o. Obec Brestovec
7. Február 2024
MAS Podunajsko o.z.
7/2024
180,40 € MAS Podunajsko o.z. Obec Brestovec