Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2023
20/2023
250,00 € NsP Myjava Obec Brestovec
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 5/2023
19/2023
300,00 € Mesto Myjava Obec Brestovec
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2023
18/2023
42,00 € Mesto Senica Obec Brestovec
31. Máj 2023
Zmluva o dodaní služieb č. 5/2023
17/2023
0,00 € Ing. Slavomír Otrubčiak Obec Brestovec
30. Máj 2023
Zmluva o dodaní služieb č. 4/2023
16/2023
0,00 € Peter Topolčany Obec Brestovec
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2023
15/2023
1 000,00 € ZO SZZ Brestovec Obec Brestovec
15. Máj 2023
Dodatok č. 2023/1 k Zmluve o udelení licencie 239
14/2023
248,00 € Foresta SK, a.s. Obec Brestovec
12. Máj 2023
Zmluva č. 323 0370 o poskytnutí dotácie - DPO SR
13/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Brestovec
9. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
12/2023
0,00 € Miroslav Pituch s manž. Obec Brestovec
28. Apríl 2023
Zmluva č. 323 0265 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
10/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Brestovec
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 23/019
11/2023
300,00 € ISA projekta, s.r.o. Obec Brestovec
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AJK6
8/2023
17 222,50 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Brestovec
22. Marec 2023
Zmluva o servisnej starostlivosti "ALL IN"
6/2023
0,00 € KONTURA SLOVAKIA s.r.o. Obec Brestovec
21. Marec 2023
Notárska zápisnica
10/2023
174,24 € Ing. Pavol Gálik Obec Brestovec
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2023
9/2023
3 500,00 € TJ Jednota Brestovec Obec Brestovec
10. Marec 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
5/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Brestovec
3. Marec 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o pristúpení k záväzku
8/2023
358,91 € BELLINA, n.o. Obec Brestovec
6. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. tz2016-04-29dh6
6/2023
12,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Brestovec
6. Február 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. A/173/12/2008
7/2023
216,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Brestovec
31. Január 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 008/2016
5/2023
0,00 € Brantner Slovakia s.r.o. Obec Brestovec