Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o výpožičke č.p.: KRHZ-NR-VO-183-014/2023
KRHZ-NR-VO-183-014/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Brestovec
20. September 2023
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
65/2023
650,00 € ORK, s.r.o. Obec Brestovec
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z302091DDZ7-91-108 1
30/2023
117 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Brestovec
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie zo dňa 12.09.2023...1682/2023
63/2023
4 986,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Brestovec
12. September 2023
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov
29/2023
125,00 € Občianske združenie Útulok NÁDEJ Obec Brestovec
11. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.11.2019
62/2023
620,01 € EPIC Partner a.s. Obec Brestovec
7. September 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o pristúpení k záväzku
28/2023
339,92 € BELLINA, n.o. Obec Brestovec
6. September 2023
Dodatok k Zmluve o zriadení SOÚ za rok 2023
26/2023
4,00 € Spoločná obecná úradovňa Obec Brestovec
6. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
27/2023
0,00 € Ing. Ján Matúš Obec Brestovec
30. August 2023
Dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 4419006387
60/2023
59,77 € Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Obec Brestovec
23. August 2023
Úverová zmluva č. 354212-2023
59/2023
17 222,50 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Brestovec
23. August 2023
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 354212-2023
58/2023
17 222,50 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Brestovec
23. August 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 354212-2023
57/2023
17 222,50 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Brestovec
22. August 2023
Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet) č. MVPPS_022022_v2_011122
56/2023
0,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Brestovec
3. August 2023
Zmluva o poskytnutí služby č.5/8/2023
47/2023
100,00 € Helena Pázmányová Obec Brestovec
3. August 2023
Zmluva o poskytnutí služby č.3/8/2023
45/2023
200,00 € László Simon Obec Brestovec
3. August 2023
Zmluva o poskytnutí služby č.4/8/2023
46/2023
100,00 € Marta Ferencziová Obec Brestovec
30. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. 1/8/2023
43/2023
100,00 € Juliana Véghová Obec Brestovec
30. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. 2/8/2023
44/2023
100,00 € Alžbeta Ághová Obec Brestovec
28. Júl 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409042840
42/2023
30,07 € Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu Obec Brestovec