Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Zmluva o dielo – „Dodávka a výsadba cibuľovín do trávnikov“
IX/2023/8
39 478,80 € Slovensko kvitne s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
4. August 2023
Zmluva č. 113/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom – Výstavba DI pre hendikepované deti na ul. Ladožská
VIII/2023/3
55 000,00 € Mestská časť Košice – Nad jazerom Správa mestskej zelene v Košiciach
1. August 2023
Kúpna zmluva – MERAKI nová licencia
VIII/2023/1
3 871,20 € Slovak Telekom a.s. Správa mestskej zelene v Košiciach
17. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z20236864_Z
56 400,00 € OCTAGO, a.s. Správa mestskej zelene v Košiciach
3. Júl 2023
Rámcová zmluva – dosky, stolárske výrobky, rezivo
VII/2023/1
36 000,00 € STOLÁRSTVO BERDIS s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
26. Jún 2023
Zmluva č. 104/2023 o poskytnutá dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom – Revitalizácia DI- výmena HP na ul. Stálicová
VI/2023/11
5 000,00 € Mestská časť Košice – Nad jazerom Správa mestskej zelene v Košiciach
26. Jún 2023
Zmluva č. 105/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom – Oplotenie DI na ul. Raketová
VI/2023/12
11 520,00 € Mestská časť Košice – Nad jazerom Správa mestskej zelene v Košiciach
26. Jún 2023
Zmluva č. 106/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom – Vybudovanie vonkajšieho Fitparku na ul. Donská
VI/2023/13
20 000,00 € Mestská časť Košice – Nad jazerom Správa mestskej zelene v Košiciach
16. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 23070135 – dodávka a montáž výplní stavebných otvorov
VI/2023/6
Doplnená
2 626,69 € EKOPROFIL s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu a úprave práv a povinností – projekt Rozjasnime detské ihriská a úprava práva povinností súvisiacich s účasťou na podujatí Naše Mesto
VI/2023/7
920,00 € Nadácia Pontis Správa mestskej zelene v Košiciach
7. Jún 2023
Rámcová zmluva - kosenie
V2023/33
0,00 € Ján Hriczišon Správa mestskej zelene v Košiciach
6. Jún 2023
Rámcová dohoda – elektroinštalačný materiál
VI/2023/2
0,00 € IN kom spol. s r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2023
Rámcová zmluva - kosenie
V/2023/41
0,00 € Vojtech Oláh – STAV-KOV Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2023
Rámcová zmluva - kosenie
V/2023/42
0,00 € ProGarden s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2023
Rámcová zmluva – kosenie
V/2023/31
0,00 € Vojtech Oláh – STAV-KOV Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2023
Rámcová zmluva - kosenie
V/2023/32
0,00 € Vojtech Oláh – STAV-KOV Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2023
Rámcová zmluva - kosenie
V/2023/36
0,00 € ProGarden s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2023
Rámcová zmluva - kosenie
V/2023/43
0,00 € ProGarden s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2023
Rámcová zmluva - kosenie
V/2023/30
0,00 € ProGarden s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2023
Rámcová zmluva - kosenie
V/2023/35
0,00 € ProGarden s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach