Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
I/2024/12
6 730,00 € NBL s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
6. Február 2024
Zmluva o dielo – „Likvidácia inváznych javorovcov jaseňolistých na území mesta Košice“
I/2024/11
54 005,95 € QUERCUS - ARBOR s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
6. Február 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
24/2024
372,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Správa mestskej zelene v Košiciach
29. Január 2024
Zmluva č. 24/2024 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
I/2024/10
372,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Správa mestskej zelene v Košiciach
29. Január 2024
Servisná zmluva č. 2024-01-01/001
I/2024/9
0,00 € GALARMTECH s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
9. Január 2024
Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2024 – Vodárenská 16, KE
I/2024/6
0,00 € TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s určením obmedzeným Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
4. Január 2024
Dodatok č. 10 ku Zmluve č. 86/2008/SO
I/2024/1
0,00 € KOSIT a.s. Správa mestskej zelene v Košiciach
4. Január 2024
Dodatok č. 2 ku Zmluve č. 293/2016/NO
I/2024/3
0,00 € KOSIT a.s. Správa mestskej zelene v Košiciach
4. Január 2024
Zmluva č. 232207 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
I/2024/5
54 633,00 € Environmentálny fond Správa mestskej zelene v Košiciach
4. Január 2024
Dodatok č. 4 ku Zmluve č. 343/2009/PP
I/2024/2
0,00 € KOSIT a.s. Správa mestskej zelene v Košiciach
19. December 2023
Zmluva o dielo
XII/2023/8
1 720,00 € Make Košice Digital o.z. Správa mestskej zelene v Košiciach
18. December 2023
Rámcová dohoda – pohrebné služby
XII/2023/7
0,00 € PAX – Košice s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
18. December 2023
Z M L U V A č. 232207 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232207 08U05
54 633,00 € Environmentálny fond Správa mestskej zelene v Košiciach
18. December 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
XII/2023/4
0,00 € City Park Center a.s. Správa mestskej zelene v Košiciach
6. December 2023
Zmluva o grantovom účte
XII/2023/3
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Správa mestskej zelene v Košiciach
4. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme dopravného prostriedku zo dňa 27.1.2021, ev. č. X/2021/11
XII/2023/1
0,00 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Správa mestskej zelene v Košiciach
24. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii diela a poskytovaní služieb
XI/2023/13
4 627,20 € BIOMETRIC spol. s r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
24. November 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
XI/2023/14
0,00 € BIOMETRIC spol. s r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
13. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci - Živé mesto
XI/2023/5
150,00 € RNDr. Peter Krišovský Správa mestskej zelene v Košiciach
13. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci - Živé mesto
XI/2023/6
50,00 € RNDr. Monika Balogová, PhD. Správa mestskej zelene v Košiciach