Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o prenájom KONT. 1100L č. 294/2012/SZ
I/2023/6
0,00 € KOSIT a.s. Správa mestskej zelene v Košiciach
12. Január 2023
Kúpna zmluva
Z202215786_Z
20 785,20 € MK TECH TRADE, s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
12. Január 2023
Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve zo dňa 25.04.2017
I/2023/4
0,00 € P & L Slovakia spol. s r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
11. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb – odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení
I/2023/3
5 850,00 € UVG Engineering s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
21. December 2022
Dodatok č. 3 ku Zmluve č. 343/2009/PP zo dňa 31.07.2009
XII/2022/7
0,00 € KOSIT a.s. Správa mestskej zelene v Košiciach
21. December 2022
Dodatok č. 1 ku Zmluve č. 293/2016/NO
XII/2022/9
0,00 € KOSIT a.s. Správa mestskej zelene v Košiciach
21. December 2022
Dodatok č. 9 ku Zmluve č. 86/2008/SO zo dňa 31.12.2007
XII/2022/8
0,00 € KOSIT a.s. Správa mestskej zelene v Košiciach
15. December 2022
Zmluva o dielo – Rekonštrukcia Hrajúcej fontány na Hlavnej ulici v Košiciach
XII/2022/5
1 788 887,04 € BEGRA spol. s r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
28. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 320/K/22
320/K/22
383,16 € Správa mestskej zelene v Košiciach Správa mestskej zelene v Košiciach
16. November 2022
Dodatok č. 1 k nájomne zmluve č. NZ/710/2016 zo dňa 24.10.2016 – byt na Krosnianskej č. 13, KE
XI/2022/6
0,00 € Mesto Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
11. November 2022
Kúpna zmluva
Z202213514_Z
588,00 € PLANT SERVICE s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
10. November 2022
Kúpna zmluva
Z202213107_Z
12 171,60 € ARBOEKO s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
2. November 2022
Kúpna zmluva
Z202212246_Z
22 594,80 € Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 296/K/22
296/K/22
190,00 € Zdeněk Čunta Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 295/K/22
295/K/22
383,16 € Jarmila Lukšová Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 299/K/22
299/K/22
153,26 € JUDr. Eva Kucharíková Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 300/K/22
300/K/22
0,00 € Ing. Jarmila Trnková Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 301/K/22
301/K/22
0,00 € Miroslava Kostovčíková Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 294/K/22
294/K/22
383,16 € Ing. Marek Dreisig Správa mestskej zelene v Košiciach
27. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 298/K/22
298/K/22
153,26 € Ludmila Ristvejová Správa mestskej zelene v Košiciach