Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/48 v k. ú. Pečovská Nová Ves
131/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Jozef Tuleja, Kvetoslava Tulejová
10. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/4/2024
857/4/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Andrej Jacko
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
157/2024
1 000,00 € Obec Pečovská Nová Ves ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Pečovská Nová Ves
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 758
758
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Baňas František
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/77 v k. ú. Pečovská Nová Ves
143/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Miroslav Červeňák, Nikola Červeňáková
25. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/74 v k. ú. Pečovská Nová Ves
133/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Matúš Červeňák, Miluša Kotlárová
25. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/71 v k. ú. Pečovská Nová Ves
252/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Martina Kalejová
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 994
994
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ladislav Červeňák
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku zo dňa 30.9.2006
243/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ladislav Červeňák
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/75 a KN-C 1494/76 v k. ú. Pečovská Nová Ves
163/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ladislav Červeňák
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/20 v k. ú. Pečovská Nová Ves
85/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Róbert Červeňák
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku zo dňa 21.6.2021
240/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Róbert Červeňák
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/72 v k. ú. Pečovská Nová Ves
223/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Vojtech Červeňák
2. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/73 v k. ú. Pečovská Nová Ves
159/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Miroslav Červeňák, Nikola Červeňáková
15. Marec 2024
Zmluva o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu na pozemkoch KN E 2-191/1, KN E 2-191/2 v k. ú. Pečovská Nová Ves
181/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Jozef Jankura, Zuzana Jankurová
14. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku KN-E 796/1 v k. ú. Pečovská Nová Ves
174/2024
Doplnená
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves TRADE M s. r. o.
11. Marec 2024
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
ŠOP SR-Z/73/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
6. Marec 2024
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
ŠOP SR-Z/73/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
5. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24
24
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ing. Adriana Štelbaská
28. Február 2024
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o zabezpečení spoločného stravovania zo dňa 28.02.2023
62/2024-3
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Anton Čekan