Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/13/19B/29
15 404,40 € TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
9. Jún 2023
Zmluva o pripojení
34/2023
0,00 € ACS spol. s r.o. Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
9. Jún 2023
Dodatok č.2/2023 k Zmluve o pokytovaní služieb 33/2018 o zabezpečení odvozu ostatného odpadu
Dodatok č.2 33/2018
0,00 € Brantner Nové Zámky, s.r.o. VPS Nesvady, s.r.o.
9. Jún 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-38-262/2023
34,82 € MDDr. Mária HURAJTOVÁ Ministerstvo obrany SR
9. Jún 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
00036/2023/SOŠPLM
0,00 € Obchodná akadémia Stredná odborná škola polytechnická
9. Jún 2023
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva 1526_2_4
0,00 € Miroslava Ďurjaníková a Lukáš Ďurjaník Obec Papradno
9. Jún 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-38-252/2023
10,72 € MUDr. Tomáš VIREC Ministerstvo obrany SR
9. Jún 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
23/18400/1244-ZOPZ
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Jún 2023
Zmluva o dielo
04042023
7 350,00 € Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. Mesto Krásno nad kysucou
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. CV-1-37/2023-5100009378-ZoPS - Odborná prehliadka a skúška zariadení SYSTÉM DIGITÁLNY KOMUNIKAČNÝ - 2018
5100009378
249 514,54 € DELTECH, a.s. Centrum výcviku Lešť
9. Jún 2023
Zmluva HM C 64 R
Zmluva HM C 64 R
0,00 € Anna Tuffeková, Jozef Časnaocha Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia
9. Jún 2023
Dodatok č.2
55009367
0,00 € Marius Pdersen a.s Obec Krivoklát
9. Jún 2023
Zmluva č.25/2023 o umeleckom výkone
23-06-13
119,07 € Marcel Perecár Dom kultúry v Námestove
9. Jún 2023
Zmluva č.23/2023 o umeleckom výkone
23-06-17
119,07 € Vladimír Ďurka Dom kultúry v Námestove
9. Jún 2023
Zmluva o dielo
1710/2023
3 500,00 € WEBData s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
9. Jún 2023
Zmluva o praktickej výučbe
ZML-2023/1-941:191006
0,00 € Fakultná nemocnica Žilina Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
14/2023
159 150,00 € Mgr. Adrián Martiška, Vrbová 223/4, Nitra-Drážovce, 949 01 Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, Nitrianske Hrnčiarovce
9. Jún 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
8/2023/HZ
144,00 € TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Mestská časť Košice-Vyšné Opátske, Nižná úvrať 25, 040 01 Košice
9. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme
Z/2023/1351/IV/FM/TJ
300,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu AMC správa nehnuteľností s.r.o.
9. Jún 2023
Zmluva o prenájme priestorov a zariadení KS Obecného domu v Kútnikoch
222023
1 260,00 € Csölleová Patrícia Obec Kútniky