Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
1219/2023/286881291
70,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Valachová KARIN
4. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
1220/2023/286893248
73,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Kushnarenko Kateryna
4. Február 2023
Zmluva na umiestnenie psov do útulku pre zvieratá
202300024/2023
1 000,00 € OZ Útulok Skalica Mesto Holíč
4. Február 2023
Príkazná zmluva
22/1/10515/1
228,00 € Zuzulová Mária, Ing., MPH Slovenská národná akreditačná služba
4. Február 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 0001/23/08690
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 0001/23/08690
96 745,00 € Československá obchodná banka, a.s. TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.
4. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67677-2
196,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Patrik Šubert
4. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67503-1
196,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Bruno Sporný
4. Február 2023
Dodatok č. 5/2023/Pú k Zmluve č. 37/2020/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 5/2023/Pú k Zmluve č. 37/2020/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € František Sojka Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
4. Február 2023
Dodatok č. 5/2023/Pú k Zmluve č. 40/2020/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 5/2023/Pú k Zmluve č. 40/2020/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Jozef Takáč Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
4. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 49/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 49/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Erika Tóthová Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
4. Február 2023
Zmluva o prenájme sály Kultúrneho domu v Malých Ledniciach
4/2023
35,00 € FSK Ledničan, Malé Lednice, 018 16 Obec Malé Lednice, 018 16 Malé Lednice 101
4. Február 2023
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve na byt č. 9 dom B
10/2023
0,00 € Obec Dolné Vestenice Peter Beník, Monika Beníková
4. Február 2023
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve na byt č. 18 dom E
11/2023
0,00 € Obec Dolné Vestenice Janka Marková
4. Február 2023
Dodatok č. 2/2023/Pú k Zmluve č. 52/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 2/2023/Pú k Zmluve č. 52/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Nikoleta Košúthová Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
4. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 55/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 55/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Anna Garajová Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
4. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022002
202300107/2023
563,95 € Ateliér kreatívnej fotografie a designu a.s. Mesto Prešov
4. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022015
202300109/2023
687,65 € REEST, s.r.o. Mesto Prešov
4. Február 2023
Dodatok č. 1 - Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu, DVOR 1
33/2023
0,00 € INGDOP s.r.o., organizačná zložka Mesto Trnava
4. Február 2023
Dodatok č. 1 - Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu, DVOR 2
34/2023
0,00 € INGDOP s.r.o., organizačná zložka Mesto Trnava
4. Február 2023
Dodatok č. 6/2023/Pú k Zmluve č. 35/2020/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 6/2023/Pú k Zmluve č. 35/2020/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Jana Malinová Zariadenie sociálnych služieb AMBRA