Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
September
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na ubytovanie a stravovanie bohoslovcov
ZML 317/2021 RE
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Katolícka univerzita v Ružomberku
17.
September
2021
Dohoda o náhrade škody
EL5/1-2-21-1/2021
8,59 € Dlžník Ministerstvo obrany SR
17.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí príspevku
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí príspevku 20/44/54E/373
0,00 € Maroš Kukura - MK TRADING Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
17.
September
2021
Zmluva o spolupráci
1775/2021
0,00 € ZDRAVMISE, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
17.
September
2021
Kúpna zmluva MPV FO - 11026/6253/2021
1242/6253/2021
1 416,51 € Hudák Branislav Bc Slovenská správa ciest, Bratislava
17.
September
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
ÚHL RK-57-45/2021
12,36 € Ing. Pavol LENKO Ministerstvo obrany SR
17.
September
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2095899
50,00 € Duda Ján Rozhlas a televízia Slovenska
17.
September
2021
Kúpna zmluva č. 2021/246 – poľné rovnošaty s digitalizovanou potlačou „LES“ a „PÚŠŤ“
6200002980
379 704,00 € Združenie „ZEKPO“ - Splnomocnený vedúci účastník združenia: REMPO, s.r.o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
17.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/18/54E/1810 zo dňa 01.07.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/18/54E/1810
0,00 € Mgr. Henrieta Lukačovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
17.
September
2021
Zmluva o dodávke mlieka a mliečnych výrobkov pre škol.rok 2021/2022
14/2021-K
0,00 € LUNYS s.r.o. Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník
17.
September
2021
Zmluva o spolupráci
1769/2021
0,00 € ISNIUS s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
17.
September
2021
Zmluva o praktickej výučbe
119-2021
0,00 € Národné rehabilitačné centrum Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
17.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/18/54E/41 zo dňa 21.01.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/18/54E/41
0,00 € Marta Nemčičová - MARTA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
17.
September
2021
dohoda o ukončení dohody o poskytnutí príspevku
Dohoda o ukončení dohody č. 21/44/54E/1025 zo dňa 01.04.2021
0,00 € Tomáš Vronč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
17.
September
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-20-0183
APVV-20-0183
229 931,00 € Biomedicinske centrum SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17.
September
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2095812
100,00 € Langerová Tatiana Rozhlas a televízia Slovenska
17.
September
2021
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
61/2021-A
230,00 € Mgr. Anna Zács Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_ON-21-2021_2021
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice Mgr. Hlavoň Ladislav
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
243/2021/243246296
65,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Lesná Miriam
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
502/2021/243281731
59,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Kenderová Sára