Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-05/2024
53/2024
450,00 € Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove Slovenská ústredná hvezdáreň
22. Február 2024
Dodatok č. 1 - oprava
75/2024-TV
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Ján Andreanin
22. Február 2024
Zamestnávateľská zmluva DDS
ZM_120001240
0,00 € UNIQA Základná škola s materskou školou, Športová 33, Zavar
22. Február 2024
Nájomná zmluva v 12BJ č. 1A/2023 o nájme bytu
1A/2023
0,00 € Matúš Beňo Obec Hlinné
22. Február 2024
Zmluva o nájme hnuteľných
11-418/24
576,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Národné divadlo Košice
22. Február 2024
ERASMUS+ DOHODA O GRANTE NA ŠTÚDIUM, akademický rok: 2023/2024, Číslo projektu – 2023-1-SK01-KA131-HED-000114113
180040/073/2024
4 089,00 € Alex Ščepán Ekonomická univerzita v Bratislave
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03302-Z
SPO-V03-03302-Z
19 000,00 € Michal Griger Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
Zmluva č. 12/2024 o poskytnutí dotácie na rok 2024
32/2024
500,00 € Obec Spišské Bystré Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Oblastný výbor Poprad
22. Február 2024
Dodatok č.1 k zmluve o výkone činnosti stavebného dozoru stavby Košická Futbalová Aréna - Dostavba tribún
202403
0,00 € Diro spol s.r.o. Košická Futbalová Aréna a. s.
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02488-Z
SPO-V04-02488-Z
19 000,00 € František Rusnák Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
Zmluva ČOV/66/2024 o odvádzaní odpadových vôd
65/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Slavomír Demčák
22. Február 2024
Kúpna zmluva - pozemok
5/01/2024
872,00 € Anton Littrich Obec Kremnické Bane
22. Február 2024
Zmluva ČOV/89/2024 o odvádzaní odpadových vôd
Zmluva ČOV/89/2024 o odvádzaní odpadových vôd
0,00 € Obec Bziny Ing. Mária Jačalová
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
23220021
2 400,00 € Nadácia ZSE Základná škola, Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
22. Február 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
54.rmo-25-30/2024
67,40 € Stanislav SPODNIAK Ministerstvo obrany SR
22. Február 2024
Zmluva o stravovaní
26/2024
5,00 € FLIK, s.r.o. Obec Chminianska Nová Ves
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
Z 0324
3 036,96 € resitech s. r. o., Komjatná 315, 034 96 Komjatná Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., Pekárska 16, Handlová 972 51
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
22.2.2024
178 500,00 € Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o. Žilinský samosprávny kraj
22. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
16/2/2024
50,00 € Dom kultúry v Čadci Tomáš Urbaník
22. Február 2024
zmluva o predĺžení nájmu na hrobové miesto
56/2024C
70,00 € Kráľ Ján Technické služby mesta Nová Baňa