Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
December
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00784
21-441-00784/DUZ
0,00 € Obec Rudník Fond na podporu umenia
6.
December
2021
Príkazná zmluva
387/2021
100,00 € Dr Melissa Wilson Slovenská akadémia vied
6.
December
2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP pre projekt: „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia (DÚR, DSP, DRS)“
718/AE00/2021
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
6.
December
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00850
21-441-00850/DUZ
0,00 € Obec Zvolenská Slatina Fond na podporu umenia
6.
December
2021
Dodatok k DoC VP
0100803201
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. TransLog Slovakia, a.s.
6.
December
2021
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MT-ZOV-2021/2923
0,00 € Arte rinascita, s.r.o. Slovenské národné múzeum
6.
December
2021
Zmluva o chove psa a poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľným psom Tokoly
8211/2021/LSR
0,00 € Lubomir Tokoly LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
6.
December
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
91253/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Veľký Meder
6.
December
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci v podobe zabezpečenia účasti na domácom a/alebo zahraničnom vzdelávacom kurze/tréningu
771/2021/SP-R
0,00 € Kraftstrom Partners s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
December
2021
Rámcová dohoda č. 555/2021
555/2021
0,00 € Trend Hygiena, s.r.o. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
6.
December
2021
Kúpna zmluva č. 54/18/IV/2021/EAD
4297-2021-lsr
40 000,00 € H.M.H. - Drevovýroba Kociha, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
6.
December
2021
Kúpna zmluva č. 56/18/IV/2021/EAD
4302-2021-lsr
7 500,00 € TATRAN WOOD COMPANY, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
6.
December
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/17/54E/2662
0,00 € László Hunor Zavarcsík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
6.
December
2021
Dohoda Opatrenie 1 a 3 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/15/54E/1809
0,00 € Mitax s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
6.
December
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/41/54E/3446
0,00 € Ladislav Bendik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6.
December
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/23/54E/1819
0,00 € Dávid Matula Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
6.
December
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/14/54E/1527
0,00 € Zoltán Bogner Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
6.
December
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/44/54E/1659
0,00 € Janka Hasajová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
6.
December
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/33/54E/1642
0,00 € Beáta Uhlerová RELAXMASÁŽE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
6.
December
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/44/54E/1670
0,00 € Bc. Richard Suržin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves