Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o dodávke vody
0036/VS/OSMTT/2018
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o.
26. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
26. Máj 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
102535/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Vráble
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí podpory na mobilitu učiacich sa
2023024
1 260,00 € Cerulíková Miriam Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
26. Máj 2023
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 78ZSDD000418
MDS - 8 - 2023
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Michalovský domov seniorov
26. Máj 2023
Zmluva o verejnej produkcii
ZM23030
0,00 € Vámoš Roman Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o.
26. Máj 2023
Sponzorská - darovacia zmluva
Sponzorská zmluva
0,00 € Občianske združenie a športový klub Running a Fitness Pieniny Obec Veľký Lipník
26. Máj 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 34/2023
909/2023
0,00 € Mesto Trenčín Anna Kocúrová
26. Máj 2023
Rámcová dohoda
919/2023
8 709,72 € SABRINA MODELLE, s.r.o. Mesto Trenčín
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2023
113/2023
400,00 € Zväz skautov maďarskej národnosti Mesto Rimavská Sobota
26. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 16975/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z.z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
16975/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Trgina Ivan
26. Máj 2023
nájom za hrobové miesto
0428/310/2023
45,00 € Služby mesta Piešťany Farnosť sv. Štefana
26. Máj 2023
nájom za hrobové miesto
0432/310/2023
45,00 € Služby mesta Piešťany Farnosť sv.Štefana
26. Máj 2023
nájom za hrobové miesto
0431/310/2023
135,00 € Služby mesta Piešťany Farnosť sv.Štefana
26. Máj 2023
nájom za hrobové miesto
0421/310/2023
135,00 € Služby mesta Piešťany Hrnčíř Peter
26. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023/00006
15,00 € Obec Topoľnica Edita Kissová
26. Máj 2023
Neuvedené
115/2023
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Eva Blažeková
26. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 04235/2007 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z.z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
04235/2007
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Korkobcová Viera
26. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
13746/2023/OLP/RP-3
4 800,00 € LEDAS, s. r. o. Dopravný úrad
26. Máj 2023
Mandátna zmluva
OCU-2023/E1730/S169-LF
0,00 € Ing.arch. Karol Ďurenec, s.r.o. Čifáre