Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
August
2022
Nájomná zmluva č. 1208 na prenájom hrobového miesta
CIN_123/2022
10,00 € Spurná Mirka, Mgr. Mesto Hriňová
12.
August
2022
Nájomná zmluva č. 3196 na prenájom hrobového miesta
CIN_126/2022
15,00 € Marková Jana Mesto Hriňová
12.
August
2022
Nájomná zmluva č. 2759 na prenájom hrobového miesta
CIN_128/2022
15,00 € Badinský Milan Mesto Hriňová
12.
August
2022
Zmluva o prenájme
INT_075/2022
151,00 € Fruit Distillery Cooperation s.r.o. Mesto Kolárovo
12.
August
2022
Dohoda o užívaní VP umiestnením exteriérového sedenia - letnej otvorenej terasy a dohoda o urovnaní
GEN_384/2022
829,60 € Olajos dezerty, s.r.o. Mesto Zlaté Moravce
12.
August
2022
Dodatok č.2 ku zmluve č.198 o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému
MSP/0905/2022
72,00 € Wessely Medical Optic s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
12.
August
2022
Dodatok k zmluve
2022013
0,00 € ENVI-PAK a.s., Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava 2 Obec Šarišské Bohdanovce, 082 05 Šarišské Bohdanovce 87
12.
August
2022
Zmluva o ubytovaní
37_2022_UZ
116,00 € Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Tomas Martina
12.
August
2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2021/2022 číslo zmluvy 74/2021/2022
UPJŠ - Erasmus 296/2022
1 393,00 € Terézia Hrobáková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12.
August
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022/ÚPSVR Trnava
Z2200155
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava Slovenská konsolidačná, a.s.
12.
August
2022
Kúpna zmluva
01072022
0,00 € Obec Hajnáčka Alexander Ádám a Helena Ádámová
12.
August
2022
Kúpna zmluva
071-A.2-SN-46-KZ/2022
4 870,44 € Eva Kovaľanová Železnice Slovenskej republiky
12.
August
2022
Zmluva o reštaurovaní a výpožičke č. 18/2022
18/2022
4 488,00 € Tibor Kováč Východoslovenské múzeum v Košiciach
12.
August
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
009/2022-U
0,00 € Správa športových zariadení Levice Mgr. Miloš Mozdík
12.
August
2022
Kúpna zmluva
033-A.1-PP-46-KZ/2022
140,28 € Zuzana Šteczová Železnice Slovenskej republiky
12.
August
2022
Zmluva o nájme p. Kmeťová Janka / Liskovská /
659/2022
0,00 € Neuvedené Mesto Brezno
12.
August
2022
Dohoda o prevode telefónneho čísla
20220449/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Ružomberok
12.
August
2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
20220453/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Ružomberok
12.
August
2022
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia komunikácie a chodníka ul Smreková"
20220457/2022
43 160,32 € RILINE, s.r.o. Mesto Ružomberok
12.
August
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2022
13/2022
12 825,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR Obec Mestečko, č. 118, 020 52 Mestečko