Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Rámcová dohoda č. SE-OVO2-2023/004252-12 na dodávku palivového dreva
SE_ZM_ SE-VO2-2023-004252-12_2023
0,00 € SLORAMA spol. s r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
5. December 2023
Dodatok č.12 k Zmluve o poskytnutí ubytovania zamestnancovi
204-700-2017 dod. č. 12
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Mgr. Viktor Tarjáni, PhD.
5. December 2023
1537/2023
1537/2023
50,00 € RNDr. Marek Bujdoš, PhD. Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
Rámcová kúpna zmluva
33CDR/2023
0,00 € COOP Centrum pre deti a rodiny Poprad
5. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
163/23/AZ
0,00 € Ladislav Hadnagy Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. December 2023
Dohoda o praktickej odbornej príprave a poskytovaní výskumnej práce
ZML 01241/2023 RE
0,00 € Epic Center Women s Recovery Katolícka univerzita v Ružomberku
5. December 2023
1559/2023
1559/2023
50,00 € Ing. Blažena Siažiková Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
5101586974
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44a , 825 11 Bratislava Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
5. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
7-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SLOVECO, s.r.o.
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-3213-Z
SPO-V01-3213-Z
19 000,00 € Darina Bieliková, Marek Bielik, Filip Bielik Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve
30201/NZ-112/2017/Bytčica/188/Sl_dodatok č.2
285,96 € Dušan Hryzák Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2023094
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2023094
80,00 € Mesto Žilina v zastúpení Žilbyt, s.r.o. Radovan Jantulík- Rado+
5. December 2023
Zmluva o dielo
171/2023/SaR
250,00 € Imrich Filip Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
4. December 2023
Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní
0,00 € Obec Nižné Ružbachy AQUA - EKO, a.s.
4. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s podružnou dodávkou médií č. 006/2023
ZM-106-2023
450,00 € Mestské kultúrne stredisko Konsenzus s.r.o.
4. December 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104329/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Jastrabá
4. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3252023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jaromír Herák
4. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3262023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Maria Katarzyna Las
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
PR_12M_50069
27,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Dolný Kubín
4. December 2023
dohoda o finančnom vysporiadaní
1455/11/2023/TV
2 148,00 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja