Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Agreement for theatrical performances
484/B/2024
0,00 € Boosey & Hawkes Music Publishers Limited Slovenské národné divadlo
27. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
135/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. DUGroup s.r.o.
27. Máj 2024
Zmluva o bežnom účte na dotácie
ZM 20/05/2024
0,00 € Obec Čierne VÚB,a.s.
27. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
03/2024
800,00 € Teatro Tatro Šúdio Rozpočtová organizácia LUKUS
27. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
SEMOD-18-44/2024
9,20 € Martin Potocký Ministerstvo obrany SR
27. Máj 2024
Príkazná zmluva
PZ 275/2024
3 000,00 € Boroneant Constanta Emilia Výskumná agentúra
27. Máj 2024
Dohoda o úhrade nákladov a o refundovaní finančných prostriedkov
ZML/1/2024/191006/z:678
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
27. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106364/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bolešov
27. Máj 2024
Zmluva o nájme stĺpov verejného osvetlenia a rozhlasových stĺpov
2024/113
3 240,00 € Mesto Poltár VEGO MARKETING, s.r.o.
27. Máj 2024
Nájomná zmluva
30201/NZ-019/2024/Lietavská Lúčka/1856/4814
44,51 € Ľubomír Tain Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
32/2024
990,00 € MUNI CONSULT,s.r.o. Obec Dolný Pial
27. Máj 2024
Zmluva o vykonaní prác pri ťažbe dreva
V24/05/5
0,00 € Mlynarčík Šimon Lesotur s.r.o.
27. Máj 2024
Kúpna zmluva - Michal Repta - MRC č. 4 r. 2019
1/2024
9 900,00 € Michal Repta - MRC Materská škola, L. Novomeského 1209/2, Senica
27. Máj 2024
Zmluva Servisný Prenájom rohoží
05/2024
0,00 € Lindstrőm, s. r. o. Základná škola, Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie
27. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/098/2023/D
2024001690
0,00 € Chlebinová Helena Mesto Košice
27. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106301/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obecný úrad Chorvátsky Grob
27. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 500012
500012-D
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Stavebné bytové družstvo II. Košice
27. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
ZoP/2024/230 - BZ
7 279,00 € VSD Obec Kurov
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
99/24
6 000,00 € Zaudio s.r.o. Obec Sučany
27. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/SZUŠ/2024 uzatvorenej dňa 09.01.2024
27052024
178 384,50 € Občianske združenie Kreatívna mládež Podolínec Mesto Podolínec