Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2022
Zmluva o dielo
EXT_092/2022
10 116,00 € A.S.PROJEKT - ing.,s.r.o Obec Chorvátsky Grob
11. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o úprave vzájomných práv a povinností dvoch vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií
EXT_047/2022
0,00 € ALEGO, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
11. Júl 2022
Kúpna zmluva č.1/2022
EXT_078/2022
46 800,00 € APM Technik s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
10. September 2022
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.1/2022
EXT_138/2022
4 400,00 € APM Technik s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
31. Marec 2022
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb
EXT_041/2022
0,00 € AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
19. August 2022
Nájomná zmluva
EXT_098/2022
100,00 € BADY COMPANY, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
24. Október 2022
Zámenná zmluva
EXT_167/2022
0,00 € Baška Jozef Obec Chorvátsky Grob
6. Jún 2022
Zmluva o výpožičke
EXT_062/2022
0,00 € Bdžochová Patrícia, Mgr. Obec Chorvátsky Grob
23. Jún 2022
Zmluva č. 2218200014 o nájme hrobového miesta
CIN_007/2022
51,00 € Belicová Eva Obec Chorvátsky Grob
19. August 2022
Nájomná zmluva
EXT_096/2022
100,00 € BEVANDA s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
29. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní odborných činností v oblasti ochrany pred požiarmi v zmysle § 536 až 565 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
EXT_183/2022
0,00 € BOPO expert, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena
EXT_182/2022
92,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Chorvátsky Grob
1. September 2022
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
EXT_118/2022
944,00 € Buzinkay Daniel Obec Chorvátsky Grob
7. September 2022
Nájomná zmluva
EXT_130/2022
1,00 € BW Development, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
27. September 2022
Zmluva o spolupráci
EXT_148/2022
0,00 € Citrón s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
19. August 2022
Nájomná zmluva
EXT_099/2022
150,00 € CSABA Almási - GAVA Obec Chorvátsky Grob
16. November 2022
Dohoda o spolupráci
EXT_178/2022
0,00 € CV1, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
16. November 2022
Nájomná zmluva
EXT_179/2022
1,00 € CV1, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
16. November 2022
Zmluva o postúpení práv a povinností z rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením číslo ŽP. Vod/401-I-14/2012-Ry zo dňa 07.06.2012
EXT_180/2022
0,00 € CV1, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
23. Jún 2022
Zmluva č. 2214200018 o nájme hrobového miesta
CIN_006/2022
34,00 € Čársky Alojz Obec Chorvátsky Grob