Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_011/2024
1 750,00 € Obec Chorvátsky Grob Športová budúcnosť Chorvátsky Grob
23. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
7 280,00 € Obec Chorvátsky Grob Športová budúcnosť Chorvátsky Grob
22. Február 2024
Rámcová zmluva o napojení objektov na pult centralizovanej ochrany a ich ochrane
EXT_010/2024
109,79 € LAMA SK a.s. Obec Chorvátsky Grob
16. Február 2024
Zmluva o dielo
EXT_009/2024
44 378,40 € Pittel + Brausewetter s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
9. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BKW4-74-73 zo dňa 24.05.2022
EXT_008/2024
2 850 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Chorvátsky Grob
7. Február 2024
Zmluva o dielo
EXT_007/2024
79 080,00 € 2M - SK s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
25. Január 2024
Zmluva o nájme pozemkov
EXT_005/2024
466,24 € Obec Chorvátsky Grob Veterinárna klinika MVDr. Ščepková s.r.o.
29. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021 CVB3-221-94 zo dňa 26.10.2022
EXT_006/2024
1 540 749,46 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Chorvátsky Grob
22. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
EXT_004/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Chorvátsky Grob
17. Január 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov v Dennom centre
EXT_002/2024
0,00 € Obec Chorvátsky Grob Klampiarstvo Zlatý lev, s.r.o.
17. Január 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov v Dennom centre
EXT_003/2024
0,00 € Obec Chorvátsky Grob Scripture Union Slovakia, občianske združenie
12. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva k vodnej stavbe
EXT_001/2024
0,00 € REDET, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
10. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
EXT_284/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Chorvátsky Grob
10. Január 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_285/2023
281,13 € Obec Chorvátsky Grob Ing. Natália Šefčíková
10. Január 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_286/2023
455,00 € Obec Chorvátsky Grob Stanislav Kocák
9. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
EXT_282/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Chorvátsky Grob
9. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
EXT_283/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Chorvátsky Grob
5. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
EXT_280/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Chorvátsky Grob
5. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
EXT_281/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Chorvátsky Grob
4. Január 2024
Dodatok č.2 k Zmluve na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č.2021156
EXT_279/2023
85,00 € OZ Pomoc psíkom Obec Chorvátsky Grob