Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
699/2023
0,00 € Mesto Nitra Bc. Alica Janíčková
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
700/2023
0,00 € Mesto Nitra Alina Dunaieva
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
701/2023
0,00 € Mesto Nitra Cecília Miškovová
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
702/2023
0,00 € Mesto Nitra Bc. Cintia Nagyová
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
703/2023
0,00 € Mesto Nitra Diana Sokolová
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
704/2023
0,00 € Mesto Nitra Bc. Katarína Kutišová
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
705/2023
0,00 € Mesto Nitra Bc. Katarína Štímelová
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
706/2023
0,00 € Mesto Nitra Kristína Saksonová
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
707/2023
0,00 € Mesto Nitra Bc. Laura Tóthová
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
708/2023
0,00 € Mesto Nitra Bc. Mária Magáthová
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
709/2023
0,00 € Mesto Nitra Bc. Michaela Salvová
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
710/2023
0,00 € Mesto Nitra Bc. Patrícia Nikolová
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
711/2023
0,00 € Mesto Nitra Neuvedené
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
712/2023
0,00 € Mesto Nitra Bc. Réka Pinkeová
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
713/2023
0,00 € Mesto Nitra Terézia Hlinčíková
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
717/2023
0,00 € Mesto Nitra Vanesa Žaludková
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
719/2023
0,00 € Mesto Nitra Zuzana Verešpejová
31. Marec 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Párovce 79/15
714/2023
0,00 € Mesto Nitra Ľubica Malá
31. Marec 2023
Nájomná zmluva k HM Selenec kol. 78/2
720/2023
0,00 € Mesto Nitra Xénia Nagyová
31. Marec 2023
Nájomná zmluva k HM Mestský 502/10
716/2023
0,00 € Mesto Nitra Ing. Vladimír Samotij