Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Zmluva o lektorskej činnosti
1172/2024
500,00 € Zuzana Trnkusová Dobišová Mesto Nitra
30. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve 885/2016 - zmena prílohy 1
1164/2024
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Mesto Nitra
30. Máj 2024
Spolupráca pri zabezpečení realizácie podujatia Nitra, milá Nitra 2024
1231/2024
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Mesto Nitra
30. Máj 2024
Poskytnutie dotácie na účel "Remeselno-umelecká obnova pivničných okien"
1245/2024
9 000,00 € Mesto Nitra SVB Farska
30. Máj 2024
Protokol č....../1120/2024 o odovzdaní a prevzatí NM - pozemok pod miestnymi komuniikáciami a chodníkmi v meste NItra
1285/2024
0,00 € Slovenská správa ciest Mesto Nitra
30. Máj 2024
Dobrovoľnícka činnosť počas akcie - "Otvorenie parku na Sihoti"
1399/2024
0,00 € Samuel Olach Mesto Nitra
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie Satyros
1161/2024
4 950,00 € Mesto Nitra dobový spolok SATYROS
29. Máj 2024
Nájomná zmluva
1108/2024
2 250,00 € Mesto Nitra Tanaka s.r.o.
29. Máj 2024
Zabezpečenie hudobného vystúpenia kapely LHP muzika v rámci podujatia - Nitra, milá Nitra 2024
1247/2024
500,00 € Róbert Halász Mesto Nitra
29. Máj 2024
Nájomná zmluva
1254/2024
1 000,00 € Mesto Nitra Maroš Stražanec BISTRO ŠMAK
28. Máj 2024
Nájomná zmluva
1204/2024
100,00 € Službyt Nitra, s.r.o Mesto Nitra
28. Máj 2024
Zmluva o dielo - ZŠ Topoľova, Nitra Rekonštrukcia kuchyne
1349/2024
266 101,58 € AVAL s.r.o Mesto Nitra
28. Máj 2024
Darovacia zmluva
698/2024
18 395,06 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Nitra
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutíé dotácie
717/2024
563,00 € OZ Tenisová akadémia Skalka Mesto Nitra
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
792/2024
1 002,00 € OZ Tenisová akadémia Skalka Mesto Nitra
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
811/2024
18 533,00 € ŠK - Karate Farmex o.z. Mesto Nitra
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby
1206/2024
0,00 € Mesto Nitra Penzión Senior Orlík
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby
1207/2024
0,00 € Mesto Nitra Spoločnosť Božieho Slova, cirkevná organizácia
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby
1208/2024
0,00 € Mesto Nitra SENIOR HOUSE n.o.
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby
1210/2024
0,00 € Mesto Nitra Dôstojnosť Horné Štitáre