Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Kúpna zmluva
3050/2023
216 890,00 € Mesto Nitra CP! FUTURE s.r.o.
28. November 2023
Kúpna zmluva
3263/2023
1,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Mesto Nitra
28. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí fin. príspevku pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy a fin. príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby č. j. 571/2023/OSS zo dňa 05.04.2023
3169/2023
33 000,00 € Mesto Nitra SENIORKA, n.o.
28. November 2023
Prenájom Synagógy - "Eva Pavlíková & Band"
3175/2023
200,00 € Mesto Nitra Art-Music 2, s.r.o.
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby
3110/2023
426,22 € Mesto Nitra Iskierka nádeje SD, n.o.
27. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí fin. príspevku pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy a fin. príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby č. j. 569/2023/OSS zo dňa 21.03.2023
3168/2023
16 100,00 € Mesto Nitra Diecézna charita Nitra
27. November 2023
Dodatok k Zmluve na poskytnutie transferu
3262/2023
0,00 € Nitrianska investičná s.r.o. Mesto Nitra
27. November 2023
Zmluva o elektronických službách
3310/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Nitra
25. November 2023
Kúpna zmluva - Martinský vrch (kasárne) - Technológie do remeselných dielní (textil a koža - technológie) - Kreatívne centrum Nitra
3119/2023
49 756,20 € Škola.sk, s.r.o. Mesto Nitra
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1392/2023
598,00 € Telovýchovná jednota AC Nitra Mesto Nitra
24. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3174/2023
0,00 € Západoslovenský futbalový zväz Mesto Nitra
24. November 2023
Znkuva o uskutočnenie prác Xerofytný kvetinový záhon - Starý rínok
3177/2023
8 220,00 € RUDBECKIA, s.r.o. Mesto Nitra
24. November 2023
Poistná zmluva na poistenie majetku a poist. všeobecnej zodpov. za škodu
3257/2023
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Nitra
24. November 2023
Spolupráca na príprave a realizácii podujatia - Nahrávanie videoklipu k hebrejskej piesni "Shalom Aleichem"
3275/2023
0,00 € Mesto Nitra Katarína Šillerová
24. November 2023
Prenájom KC Zobor - "vianočný večierok"
2967/2023
90,00 € Mesto Nitra Zoborský skrášľovací spolok, o. z.
24. November 2023
Kúpna zmluva - Martinský vrch (kasárne) - Technológie do remeselných dielní (kov - veľké technológie) - Kreatívne centrum Nitra
3124/2023
80 666,45 € Škola.sk, s.r.o. Mesto Nitra
24. November 2023
Spolupráca pri realizácii podujatia - "Corgoň Open 2023"
3132/2023
0,00 € Mesto Nitra Scrabble Slovensko Nitra klub
24. November 2023
Zmluva o dielo - ZS Topoľová - vytvorenie nových vyučovacích tried
3200/2023
71 905,38 € SO-MA s.r.o. Mesto Nitra
24. November 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Selenec 93/5
3204/2023
0,00 € Mesto Nitra Anna Štefanovičová
24. November 2023
Udelenie licencie na použitie hudobných diel
3206/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra