Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
855/2024
0,00 € Neuvedené Neuvedené
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Párovský 20/13
880/2024
0,00 € Mesto Nitra Anna Tichanská
12. Apríl 2024
Nájomná zmlluva k hrobovému miestu Mestský 130/6
889/2024
0,00 € Mesto Nitra Andrea Zaťková
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM DK pri železnici 66/10
888/2024
0,00 € Mesto Nitra Ladislav Lidaj
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM Chrenová 308/14
885/2024
0,00 € Mesto Nitra Jana Farkašová
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miesta Janíkovce 306/C
896/2024
0,00 € Mesto Nitra Vlasta Pašáková
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM DK-pri železnici 65/10
899/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. Miroslav Dunčič
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mlynárce 127/C
921/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. Eva Valnohová
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Pár.49/10
919/2024
0,00 € Mesto Nitra Mgr. Juraj Krkošek
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM CSCM 5/D9
914/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. Hana Krajancová
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Chrenová 29/9
912/2024
0,00 € Mesto Nitra Milan Eliáš
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM CSCM 62/E3
922/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. Hana Krajancová
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miiestu Chrenová 503/14
925/2024
0,00 € Mesto Nitra Lýdia Berecová
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM Mlynárce 484/C
943/2024
0,00 € Mesto Nitra Helena Sembolová
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Chrenová 148/13
958/2024
0,00 € Mesto Nitra Ľudmila Hučková
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM CSCM 36/U1
954/2024
0,00 € Mesto Nitra MUDr. Oľga Páleníková
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM DK pri železnici 67/10
951/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. Miroslav Dunčič
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Chrenová 135/9
959/2024
0,00 € Mesto Nitra Ľudmila Hučková
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM Chrenová 518/14
961/2024
0,00 € Mesto Nitra Miroslav Bakša
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM Párovský 12/16
962/2024
0,00 € Mesto Nitra Mária Kuťková