Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Zmluva o nájme PRIESTOROV MESTSKEJ HALY V NITRE
652/2023
470,00 € Krajské osvetové stredisko v Nitre Mesto Nitra
24. Marec 2023
Zmluva o nájme PRIESTOROV MESTSKEJ HALY V NITRE
653/2023
890,00 € Telovýchovná jednota AC Nitra Mesto Nitra
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.2295/2022 - "Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre - Medziblok 1"
675/2023
13 224,00 € ORA-Architekti s.r.o. Mesto Nitra
23. Marec 2023
Nájomná zmluva k HM Párovský 9/10
657/2023
0,00 € Mesto Nitra Štefan Kuťka
23. Marec 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu DK pri kostole 14/4
658/2023
0,00 € Mesto Nitra Gabriela Koplová
23. Marec 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Párovský 30/7
662/2023
0,00 € Mesto Nitra Helena Štefeková
23. Marec 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 1296/11
664/2023
0,00 € Mesto Nitra Emília Šusterová
23. Marec 2023
Nájomná zmluva k HM Párovský 294/3
665/2023
0,00 € Mesto Nitra Helena Karasová
23. Marec 2023
Nájomná zmluva k HM Mestský 118/10
666/2023
0,00 € Mesto Nitra Rozália Ballová
23. Marec 2023
Nájomná zmluva k HM Mestský 427/11
668/2023
0,00 € Mesto Nitra Rozália Ballová
23. Marec 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Kolulmbárium 4/B
674/2023
0,00 € Mesto Nitra Edita Líšková
23. Marec 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 148/8
672/2023
0,00 € Mesto Nitra Beáta Levčíková
23. Marec 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 285/11
676/2023
0,00 € Mesto Nitra Dagmar Jurenková
23. Marec 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Párovce 261/4
677/2023
0,00 € Mesto Nitra Doc. Ing. Veronika Stoffová
23. Marec 2023
Dohoda o postúpení práv a povinností z NZ č. 14996 /14 - Chrenová 68/3
678/2023
0,00 € Mesto Nitra Ľubomír Trnka
23. Marec 2023
Nájomná zmluva k HM Chrenová 68/3
679/2023
0,00 € Mesto Nitra Michal Fiantok
23. Marec 2023
Nájomná zmluva Kolumbárium Selenec 72/2
681/2023
0,00 € Mesto Nitra Ing. Marián Jakubička
23. Marec 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 61/3
682/2023
0,00 € Mesto Nitra Peter Odvarka
23. Marec 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mlynárce 101/C
683/2023
0,00 € Mesto Nitra Branislav Bajla
23. Marec 2023
Nájomná zmluva k HM CSCM 8/E1
687/2023
0,00 € Mesto Nitra Mária Babková