Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Zmluva o nájme obecného bytu
90/2024
92,18 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Oklapková Viera
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
312/2024
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Stopiaková
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
311/2024
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Stopiaková
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
309/2024
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Stanislav Bôžek
15. Február 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
284/2024
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol .s .r. o.,Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
13. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Z-D-2024-000074-00
269/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
135/2024
490,00 € Obec Liesek, Milan Wolf, starosta obce Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Obec Čimhová, Ing Dušan Duda, starosta obce, 027 12
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
191/2024
7 000,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dobrovoľný hasičský zbor Liesek
13. Február 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202311-NP-0415
266/2024
18,94 € Stredoslovenská distribučná, a.s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
13. Február 2024
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu
275/2024
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Kumorová
13. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva č.VP/24/11125/001
13/2024
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
9. Február 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
258/2024
1,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek 108. Zbor Oriešok Liesek , Oravická 94, 027 12 Liesek
9. Február 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb pre účtovný rok 2023
206/2024
2 880,00 € Ing. Ladislav Adamec, evidenčné číslo licencie UDVA 630, M. Hattalu 2298/19, 026 01 Dolný Kubín Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
188/2024
84,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metóda 329/6, 029 01 Námestovo
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
88/2024
630,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
8. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2017-000820-00 zo dňa 1.08.2017
247/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
7. Február 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
244/2024
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Hulínová Jana, Skalité 526, 023 14, Čadca
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
190/2024
32 500,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek TJ SOKOL LIESEK
5. Február 2024
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu
214/2024
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dopaterová Anna
1. Február 2024
Zmluva o výpožičke kompostéra
199/2024
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Koneční uživatelia