Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
736/2023
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Timotej Garek
31. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
732/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Paštrnáková
31. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
731/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Paštrnáková
31. Máj 2023
Stavebné úpravy skladu s.č.47 so zmenou účelu na Hasičkú zbrojnicu
396/2/2023
374 086,85 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Grif plus s. r. o.
30. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
726/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Darina Karetková
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
728/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Vladimír Šináľ
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
713/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Babinsky
26. Máj 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
591/2023
71,02 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Repka Peter
26. Máj 2023
Zmluva o odvádzaní odpadoných vôd verejnou obecnou kanalizáciou
473/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Peter Miklušek
26. Máj 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
717/2023
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Adam Stas
25. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
708/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Bobrovská
25. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
707/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Miroslav Žuffa
25. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
709/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Bobrovská
24. Máj 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
706/2023
350,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK? spol. s.r.o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
23. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
697/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Benická
22. Máj 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
1236/2022
70,99 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Poláčková Miroslava, Liesek 700
18. Máj 2023
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
679/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
17. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
675/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Vrabčeková
16. Máj 2023
Servisná zmluva elektronický on-line riadiaci systém verejného osvetlenia
663/2023
432,00 € LED-SERVICE, s.r.o. Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
12. Máj 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
670/2023
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Lukáš Obrtáč