Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
357/2024
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Janka Nogová
14. Marec 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
406/2024
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol .s .r. o.,Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
363/2024
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Združenie zdravotne postihnutých Oravy, o. z.
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
365/2024
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Združenie nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
364/2024
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek OZ RATOLESŤ, komunitné centrum bl. Zdenky
11. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
386/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
9. Marec 2024
Kúpna zmluva č. Z20241200_Z
291/2024
3 199,92 € RUBBEX s.r.o., Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
1. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
349/2024
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Marianna Pilková
28. Február 2024
Zmluva o nájme obecného bytu
90/2024
92,18 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Oklapková Viera
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
312/2024
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Stopiaková
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
311/2024
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Stopiaková
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
309/2024
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Stanislav Bôžek
15. Február 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
284/2024
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol .s .r. o.,Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
13. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Z-D-2024-000074-00
269/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
135/2024
490,00 € Obec Liesek, Milan Wolf, starosta obce Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Obec Čimhová, Ing Dušan Duda, starosta obce, 027 12
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
191/2024
7 000,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dobrovoľný hasičský zbor Liesek
13. Február 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202311-NP-0415
266/2024
18,94 € Stredoslovenská distribučná, a.s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
13. Február 2024
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu
275/2024
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Kumorová
13. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva č.VP/24/11125/001
13/2024
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
9. Február 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
258/2024
1,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek 108. Zbor Oriešok Liesek , Oravická 94, 027 12 Liesek