Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
629/2023
71,51 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mgr. Radoslav Ďurica
18. Júl 2023
Zmluva o odvádzaní odpadoných vôd verejnou obecnou kanalizáciou
775/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Chovančák
18. Júl 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
590/2023
89,79 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Sirotová
18. Júl 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
789/2023
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 22835/1A,022 01 Čadca
18. Júl 2023
Zamestnávateľská zmluva
792/2023
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
18. Júl 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
796/2023
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
12. Jún 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
757/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek NAIRAM SK, s.r.o., 023 04 Stará Bystrica 483
9. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
668/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
31. Máj 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
736/2023
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Timotej Garek
31. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
732/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Paštrnáková
31. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
731/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Paštrnáková
31. Máj 2023
Stavebné úpravy skladu s.č.47 so zmenou účelu na Hasičkú zbrojnicu
396/2/2023
374 086,85 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Grif plus s. r. o.
30. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
726/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Darina Karetková
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
728/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Vladimír Šináľ
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
713/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Babinsky
26. Máj 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
591/2023
71,02 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Repka Peter
26. Máj 2023
Zmluva o odvádzaní odpadoných vôd verejnou obecnou kanalizáciou
473/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Peter Miklušek
26. Máj 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
717/2023
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Adam Stas
25. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
708/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Bobrovská
25. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
707/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Miroslav Žuffa