Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2024
Zmluva o nájme obecného bytu
91/2024
97,49 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Adamcová Daniela
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
361/2024
2 000,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek SLOVENSK7 SKAUTING, 108. ZBOR ORIEŠOK LIESEK
21. Marec 2024
Zmluva č. 3240547 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
433/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
362/2024
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek FAJN KLUB, Občianske združenie
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby- denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2024
1398/2023
660,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Spišská katolícka charita, Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves
19. Marec 2024
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu
426/2024
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tomáš Obrtáč
18. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
328/2024
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tomáš Stas
18. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
357/2024
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Janka Nogová
14. Marec 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
406/2024
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol .s .r. o.,Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
363/2024
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Združenie zdravotne postihnutých Oravy, o. z.
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
365/2024
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Združenie nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
364/2024
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek OZ RATOLESŤ, komunitné centrum bl. Zdenky
11. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
386/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
9. Marec 2024
Kúpna zmluva č. Z20241200_Z
291/2024
3 199,92 € RUBBEX s.r.o., Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
1. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
349/2024
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Marianna Pilková
28. Február 2024
Zmluva o nájme obecného bytu
90/2024
92,18 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Oklapková Viera
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
312/2024
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Stopiaková
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
311/2024
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Stopiaková
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
309/2024
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Stanislav Bôžek
15. Február 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
284/2024
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol .s .r. o.,Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca