Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1391/2023
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ing. Dušan Duda
4. Január 2024
Zmluva o dielo
1394/2023
26 400,00 € Ateliér GAM, s.r.o., Nám. A. Hlinku 27, 034 01 Ružomberok Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
20. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 20232150
1366/2023
0,00 € Encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
19. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu (ZZ)
1367/2023
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
19. December 2023
Kúpna zmluva č. Z202314285_Z
1339/2023
6 429,60 € JRK Slovensko s.r.o. Rajská 2341/15A, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
19. December 2023
Zmluva č. 1363/2023 o vytvorení umeleckého diela - sochy
1363/2023
35 000,00 € Mgr. art. Miroslav Mlkvik Vitanová 360 Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
19. December 2023
Dohoda č. 23/21/010/44
1280/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo, Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
13. December 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1355/2023
350,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol .s .r. o.,Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
12. December 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
1349/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ivan Motýľ
11. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
1291/2023
294,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Obec Čimhová
8. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1000051765
1337/2023
0,00 € DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1329/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Miloš Vojteček
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1330/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jaroslav Garek
6. December 2023
Zmluva o dielo
1307/2023
35 520,00 € abrama architekti, s.r.o. Karadžičova 4112/55 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
5. December 2023
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb - Transparentný účet Plus
1326/2023
0,00 € VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
5. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1327/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Miloš Vojteček
4. December 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
1320/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Miriam Beňušová
4. December 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
1321/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Daniel Vrabec
1. December 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
935/2023
99,31 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Rudolf Kovalíček, Alena Kovalíčková
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1312/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Stanislav Motýľ