Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
935/2023
99,31 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Rudolf Kovalíček, Alena Kovalíčková
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1312/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Stanislav Motýľ
1. December 2023
Zmluva o vkladovom účte - termínový vklad
1310/2023
0,00 € VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
1. December 2023
Zmluva o vkladovom účte - termínovaný vklad
1309/2023
0,00 € VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
30. November 2023
Zámenná zmluva
1238/2023
1 940,40 € Ing. Milan Koleják, Mudr. Štefánia Kolejáková Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1306/2023
20,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Lieskovský
30. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02097/2023-PKZP-K40198/23.00
735/2023
3 049,20 € Slovenský pozemkový fond Búdková 36, 817 15 Braatislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
27. November 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
1298/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mgr. Marek Zembjak
27. November 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čimhová na rok 2023
1227/2023
336,00 € Obecný úrad Čimhová 20, 027 12 Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
24. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1287/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Garbiarová
24. November 2023
Zmluva o službách č. 161123/4
1232/2023
500,00 € OPEN DOOR s.r.o., Pázmáňa 2125/27, 927 01 Šaľa Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
24. November 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
478/2023
50,16 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Baňák
24. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1289/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martin Kalfas
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1277/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Marta Motýľová
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1275/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ladislav Šprlák
20. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
1203/2023
28,00 € Mesto Námestovo , Ul. Cyrila a Metóda 329/6 , 029 01 Námestovo Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
16. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1259/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Tarajová
16. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1267/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Lieskovská
16. November 2023
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
1272/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Alžbeta Poláčiková
16. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1270/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Helena Floreková