Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1258/2023
350,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Landastik SK, spol .s .r. o.,Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
14. November 2023
Kúpna zmluva
1231/2023
2 699,99 € RIZNER s.r.o. 95, 08621 Lukavica , Slovenská republika Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1259-2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Tarajová
9. November 2023
Zmluva o zbere , preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
1249/2023
15,00 € Espik Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1234/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Štefánia Šálková
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1235/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Janigová
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1241/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Uherová
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1240/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Uherová
3. November 2023
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
1226/2023
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Uherová
3. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1228/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Drahomíra Vajduľáková
3. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1229/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Peter Bobrovský
31. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1211/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Magdaléna Pilarčíková
30. Október 2023
Príkazná zmluva
405/2023
0,00 € Slovenské centrum obstarávania ,o.z. Podzámocká 67/6, 97201 Bojnice Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
26. Október 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
1194/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Roman Ondrík
24. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1189/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Uherová
24. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1176/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Pavol Ondrík
24. Október 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202306-ZoPZO-0427
1046/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná , a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1175/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Oľga Gostíková
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1168/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Vojteček
20. Október 2023
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
1174/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tibor Šprla