Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Júl 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
825/2024
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s. r. o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
10. Júl 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
810/2024
120,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Štefan Lánik Gubo
3. Júl 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
786/2024
500,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Kukucová Monika
2. Júl 2024
Zmluva o nájme obecného bytu
458/2024
73,86 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Bobrovská Mária
28. Jún 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
772/2024
400,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Lukáš Zboja
28. Jún 2024
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu
765/2024
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Janka Herudová
27. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
748/2024
0,00 € Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
21. Jún 2024
Zmluva č. 719-2024 o refundovaní nákladov na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Liesek - zmeny a doplnky č. 3
719/2024
6 940,00 € Marián Trojan, Daniela Trojanová Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
20. Jún 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
741/2024
400,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Pištejová Zuzana
20. Jún 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy 202406 - NP - 0319
735/2024
292,50 € Stredoslovenská distribučná, a.s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
18. Jún 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
711/2024
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s. r. o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
18. Jún 2024
Zmluva o nájme obecného bytu
344/2024
89,79 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Sirotová Mária
17. Jún 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
612/2024
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Pavol Hucík
17. Jún 2024
Zmluva o nájme obecného bytu
343/2024
71,02 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Repka Peter
14. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 24052-20
674/2024
4 440,00 € Ing. arch. Marián Goč, autorizovaný architekt, Námestie Andreja Hlinku 27, 034 01 Ružomberok Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
14. Jún 2024
Mandátna zmluva č. 24006
673/2024
2 500,00 € Ing. arch. Dávid Goč, autorizovaný architekt, Kalvárska 29, 034 01 Ružomberok Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
6. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
556/2024
700,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Oravský SPIEŽOVEC, OZ
15. Máj 2024
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu
622/2024
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Štober Ján
14. Máj 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
615/2024
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SR, s.r.o., Oščadnica 297, 023 01 Oščadnica
9. Máj 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou č. 59-200-2024
435/2024
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniová 17, 833 15 Bratislava