Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2022
Nájomná zmluva č.1/2022/P
1/2022/P
14,00 € Dušan Machyna Mesto Rajecké Teplice
18. Jún 2024
ZMLUVA č.279/2024/0SV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
ZMLUVA č.279/2024/0SV o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
700,00 € Žilinský samosprávny kra Mesto Rajecké Teplice
17. Jún 2024
Príkazná zmluva č. 72/2024/KUL
Príkazná zmluva č. 72/2024/KUL
150,00 € OZ Ľudovka Mesto Rajecké Teplice
17. Jún 2024
Príkazná zmluva č. 73/2024/KUL
Príkazná zmluva č. 73/2024/KUL
120,00 € Peter Vaňouček Mesto Rajecké Teplice
17. Jún 2024
Príkazná zmluva č. 74/2024/KUL
Príkazná zmluva č. 74/2024/KUL
120,00 € Mgr. Matúš Dobeš Mesto Rajecké Teplice
17. Jún 2024
Príkazná zmluva č. 75/2024/KUL
Príkazná zmluva č. 75/2024/KUL
120,00 € Jelena Horváthová Mesto Rajecké Teplice
17. Jún 2024
Príkazná zmluva č. 76/2024/KUL
Príkazná zmluva č. 76/2024/KUL
500,00 € Božena Jančúchová Mesto Rajecké Teplice
7. Jún 2024
ZMLUVA o DIELO č. 51/2024/PRI
ZMLUVA o DIELO č. 51/2024/PRI
418 492,67 € FEROSTA a spol., .s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
7. Jún 2024
Kúpna zmluva 53/2024/PRI
Kúpna zmluva 53/2024/PRI
17 918,76 € MONASTER, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
3. Jún 2024
.56/2024/PRI
56/2024/PRI
34 131,25 € Domäsko s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
3. Jún 2024
71/2024/PRI SPONZORSKÁ ZMLUVA
71/2024/PRI
500,00 € MED HOUSE, s.r.o Mesto Rajecké Teplice
29. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 57/2024/KUL
Príkazná zmluva č. 57/2024/KUL
100,00 € Mgr. Art. Ladislav Horák Mesto Rajecké Teplice
29. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 58/2024/KUL
Príkazná zmluva č. 58/2024/KUL
100,00 € Mgr. art. Ivan Hudec Mesto Rajecké Teplice
29. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 59/2024/KUL
Príkazná zmluva č. 59/2024/KUL
100,00 € Mgr. art. Janka Halačová Mesto Rajecké Teplice
29. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 60/2024/KUL
Príkazná zmluva č. 60/2024/KUL
150,00 € Mgr. Peter Zajac, Dis. art Mesto Rajecké Teplice
29. Máj 2024
Príkazná zmluva č.61/2024/KUL
Príkazná zmluva č.61/2024/KUL
100,00 € Mgr. art. Mária Mártonová — Kormanová ArtD. Mesto Rajecké Teplice
29. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 62/2024/KUL
Príkazná zmluva č. 62/2024/KUL
100,00 € Mgr. Silvia Vyšinská Mesto Rajecké Teplice
29. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 63/2024/KUL
Príkazná zmluva č. 63/2024/KUL
150,00 € Ľudovít Stranianek Mesto Rajecké Teplice
29. Máj 2024
Príkazná zmluva č.64/2024/KUL
Príkazná zmluva č.64/2024/KUL
100,00 € Dr. Marcela Halmová Mesto Rajecké Teplice
29. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 65/2024/KUL
Príkazná zmluva č. 65/2024/KUL
150,00 € Mirco Patarini Mesto Rajecké Teplice