Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2022
Nájomná zmluva č.1/2022/P
1/2022/P
14,00 € Dušan Machyna Mesto Rajecké Teplice
21. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 1/2009/2024/RT
1/2009/2024/RT
28,00 € Helena Križanová Mesto Rajecké Teplice
21. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 4/2009/RT zo dňa 23.01.2009
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 4/2009/RT
28,00 € Emília Duračinská Mesto Rajecké Teplice
21. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 30/2008/P zo dňa 14.10.2008
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 30/2008/P
28,00 € Anna Toroňová Mesto Rajecké Teplice
21. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 72/2008/P zo dňa 10.11.2008
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 72/2008/P zo dňa 10.11.2008
28,00 € Anna Toroňová Mesto Rajecké Teplice
21. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 116/2008/P zo dňa 15.12.2008
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 116/2008/P
28,00 € Vladimír Bušík Mesto Rajecké Teplice
13. Február 2024
Zmluva č.15/2024 /KUL
Zmluva č.15/2024 /KUL
1 200,00 € Katarína Janurová Mesto Rajecké Teplice
12. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 91/2008/2023/P
91/2008/2023/P
0,00 € Mária Chrachalová Mesto Rajecké Teplice
12. Február 2024
92/2008/2023/P
92/2008/2023/P
0,00 € Mária Chrachalová Mesto Rajecké Teplice
12. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 95/2008/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 95/2008/P
42,00 € Zuzana Nižná Mesto Rajecké Teplice
12. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 98/2008/2023/P
98/2008/2023/P
28,00 € Milan Chrachala Mesto Rajecké Teplice
12. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 113/2008/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 113/2008/P
0,00 € Jozef Knapec Mesto Rajecké Teplice
12. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 180/2007/2022/RT
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 180/2007/2022/RT
28,00 € Ing. Mária Skalická Mesto Rajecké Teplice
9. Február 2024
16/2024/PRI
16/2024/PRI
3 300,00 € Consult Light, s. r. o. Mesto Rajecké Teplice
8. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 76/2007/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 76/2007/P
14,00 € Emília Ďurišová Mesto Rajecké Teplice
8. Február 2024
79/2008/2023/RT
79/2008/2023/RT
28,00 € Mariana Weber Mesto Rajecké Teplice
8. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 80/2007/P
Dodatok č. 1 k zmluve č. 80/2007/P
14,00 € Emília Ďurišová Mesto Rajecké Teplice
8. Február 2024
80/2008/2023/P
80/2008/2023/P
0,00 € Mária Chrachalová Mesto Rajecké Teplice
8. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 81/2007/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 81/2007/P
42,00 € Emília Ďurišová Mesto Rajecké Teplice
8. Február 2024
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 84/2008/RT
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 84/2008/RT
14,00 € Juraj Zemko Mesto Rajecké Teplice