Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Nájomná zmluva
SNPMP-2024-028
100,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Petra Dupnáková
16. Máj 2024
Nájomná zmluva
SNPMP-2024-023
1 520,46 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej PaedDr.Jozef Berčík, PhD.
15. Máj 2024
D o h o d a č.1/2024 o trvalej starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnom užívaní
SNPMP-2024-031
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ing. Matej Lovič
9. Máj 2024
Nájomná zmluva
SNPMP-2024-022
296,40 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Peter Sokol
9. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl.Obchodného zákonníka
SNPMP-2024-029
24 850,00 € Bc.Andrej Gašpar Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
7. Máj 2024
Nájomná zmluva
SNPMP-2024-027
100,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Eva Dupnáková
6. Máj 2024
Nájomná zmluva
SNPMP-2024-020
80,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ján Hrbáľ
2. Máj 2024
Kúpna zmluva
SNPMP-2024-025
19 154,17 € Auto Ideal, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva č.SNPMP-2024-018 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 210/II.1./2024
SNPMP-2024-018
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej ADO-Service, s. r. o.
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva č.SNPMP-2024-019 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
SNPMP-2024-019
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej ADO-Service, s. r. o.
17. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA č. SNPMP-2024-014
SNPMP-2024-014
13 746,00 € AGEM COMPUTER, spol. s r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo
SNPMP-2024-021
11 890,00 € Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva č.SNPMP-2024-016 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 210/II.1./2024
SNPMP-2024-016
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Globwood, s.r.o.
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva č.SNPMP-2024-017 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 210/II.1./2024
SNPMP-2024-017
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Globwood, s.r.o.
9. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA
SNPMP-2024-013
61 998,00 € AGROTRADE GROUP spol. s r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
2. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA č.SNPMP-2024-012
SNPMP-2024-012
8 130,00 € Aricoma Systems, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
20. Marec 2024
Dohoda o odstúpení od Rámcovej zmluvy č.SNPMP-2024-009
Dohoda o odstúpení od Rámcovej zmluvy
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ing. Anton PRIŠČÁK-JAMF
18. Marec 2024
Nájomná zmluva
SNPMP-2024-010
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ing.Jakub Korytiak
11. Marec 2024
Rámcová zmluva č.SNPMP-2024-009
SNPMP-2024-009
Zrušená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ing. Anton PRIŠČÁK-JAMF
8. Marec 2024
Kúpna zmluva č.SNPMP-2024-006 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č.119/I.4./2024
SNPMP-2024-006
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej PC-DREVCOM, s.r.o.