Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
Kúpna zmluva č.SNPMP-2024-72 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 509/III.1../2024
SNPMP-2024-072
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Primasort Industry Sp. z o. o.
4. Júl 2024
Nájomná zmluva
SNPMP-2024-066
80,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ján Hrbáľ
4. Júl 2024
Nájomná zmluva
SNPMP-2024-055
8,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Teodor Očenáš
4. Júl 2024
Nájomná zmluva
SNPMP-2024-056
8,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Teodor Očenáš
4. Júl 2024
Nájomná zmluva
SNPMP-2024-041
100,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Petra Dupnáková
4. Júl 2024
Nájomná zmluva
SNPMP-2024-044
100,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Peter Dupnák
3. Júl 2024
D o h o d a č.4/2024 o trvalej starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnom užívaní
SNPMP-2024-068
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ing. Jaroslav Brndiar
3. Júl 2024
D o h o d a č.3/2024 o trvalej starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnom užívaní
SNPMP-2024-069
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Radka Antalíková
3. Júl 2024
D o h o d a č.2/2024 o trvalej starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnom užívaní
SNPMP-2024-070
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ing. Slavomír Bugáň
1. Júl 2024
ZMLUVA č.SNPMP-2024-065 O zabezpečení bezpečnostnotechnickej služby, služby technika požiarnej ochrany a kontroly hasiacich prístrojov
SNPMP-2024-065
7 500,00 € Ing.Ján Jankovič Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
1. Júl 2024
Kúpna zmluva č.SNPMP-2024-57 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 403/II.6./2024
SNPMP-2024-057
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Firma '' Drobdex '' Drobny Jan
28. Jún 2024
Nájomná zmluva
SNPMP-2024-064
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej NOVÁ BURDA-obnova turistického informačného centra BURDA
28. Jún 2024
Nájomná zmluva
SNPMP-2024-026
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej 1.Zuzana Skorková-ZUZAúčto a 2.Martina Javorská
28. Jún 2024
Nájomná zmluva
SNPMP-2024-063
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej 1.Zuzana Skorková-ZUZAúčto a 2.Martina Javorská
28. Jún 2024
Nájomná zmluva
SNPMP-2024-038
100,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Eva Dupnáková
24. Jún 2024
Kúpna zmluva č.SNPMP-2024-58 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 402/II.6./2024
SNPMP-2024-058
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
24. Jún 2024
Kúpna zmluva č.SNPMP-2024-59 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 401/II.6./2024
SNPMP-2024-059
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
21. Jún 2024
Zmluva o partnerstve
SNPMP-2024-062
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
21. Jún 2024
Kúpna zmluva č.SNPMP-2024-53 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 380/II.5/2024
SNPMP-2024-053
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej ECOSTART, a.s.
20. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI pri zabezpečovaní starostlivosti o biotopy európskeho a národného významu v územnej pôsobnosti Správy NP Muránska planina so sídlom v Revúcej v CHA Stolica a SKUEV0203 Stolica v k.ú. Rejdová
SNPMP-2024-061
0,00 € Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej