Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
459/2024/OMM
30,00 € Mária Dreisigová Mesto Vranov nad Topľou
30. Máj 2024
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
5148/2023ST
4 000,00 € Bc. Peter Mikula Fond na podporu vzdelávania
30. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08115-Z
SPO-V03-08115-Z
19 000,00 € Lukáš Snovák Slovenská agentúra životného prostredia
30. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ mobilita jednotlivca na výučbu/školenie, Akademický rok: 2023/2024, 2023-1-SK01-KA131-HED-000114113
180040/359/2024
1 160,00 € Cecília Olexová Ekonomická univerzita v Bratislave
30. Máj 2024
Dohoda o splátkach
Dohoda o splátkach
0,00 € ORANGE Slovensko, a.s. Obec Kvačany
30. Máj 2024
Zmluva_na_servisne_sluzby_Schindler_Excellence_eskalatory
332/2024
5 875,20 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Mesto Prievidza
30. Máj 2024
Dohoda o ukončení Štipendijnej zmluvy pre štipendistku (žiaka) strednej školy č. 1/SZ/2022
221/2024
0,00 € Markus Hracho Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30. Máj 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu ORACLE v prospech NASES
2024/518
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Ministerstvo financií SR
30. Máj 2024
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
464/2023ST
7 500,00 € Bc. Samuel Grohoľ Fond na podporu vzdelávania
30. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
458/2024/OMM
75,00 € Mária Bunganičová Mesto Vranov nad Topľou
30. Máj 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA PRI PREPRAVE
13.mpr-77-78/2024
48,48 € Erik ŠEVČÍK Ministerstvo obrany SR
30. Máj 2024
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č.: 421-L-23-58-1191
08/2024 TT
0,00 € MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
30. Máj 2024
Zmluva na realizáciu verejného obstarávania
30052024
0,00 € Elauk s.r.o. Obec Plaveč
30. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ mobilita jednotlivca na výučbu/školenie, Akademický rok: 2023/2024, 2023-1-SK01-KA131-HED-000114113
180040/358/2024
1 190,00 € Eva Manová Ekonomická univerzita v Bratislave
30. Máj 2024
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
9/2024
500,00 € Obec Spišské Tomášovce OZ Deťom pre život
30. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
332024
76 499,88 € DevKid, s.r.o. Litterra, n. o.
30. Máj 2024
Výmena podlah. krytiny, maľovanie
OBJ_146_2024
1 791,88 € IMPAKT, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
30. Máj 2024
Zmyslohranie - kreatívny ateliér pre najmenšie deti
24/203
30,00 € Fyzická osoba Kultúrne zariadenia Petržalky
30. Máj 2024
Koncert študentov Cirkevného konzervatória
24/205
60,00 € CIRKEVNÉ KONZERVATÓRIUM Kultúrne zariadenia Petržalky
30. Máj 2024
bytová schôdza Rovniankova 5-7, v.z. ALTRO s.s.
24/258
100,00 € Sprívcovská spoločnosť ALTRO s Kultúrne zariadenia Petržalky